Har du spørgsmål?

Rækkefølgen for nærmeste pårørende er:   

 • Ægtefælle 
 • Samlever, hvis I har boet sammen i mindst to år, eller hvis I har børn sammen 
 • Børn eller børnebørn – dem kalder man livsarvinger 
 • Arvinger efter testamente 
 • Arvinger efter arveloven
 • Udbetalingen ved død kan bestå af opsparing og forsikring.
 • Hvis du laver ændringen her på pension.dk, gælder ændringen for både din opsparing og forsikring.
 • Hvis du vil have forskellige personer på opsparingen og forsikringen, skal du ringe til os.
 • Vi udbetaler opsparingen og forsikringen til dem, du har valgt, og med de beløb, der gælder, når du dør.
 • Opsparingen kan ændre sig,  derfor skal du løbende være opmærksom på hvilke beløb, der gælder for opsparingen og forsikringen.

Ja, du kan vælge én eller flere personer, som skal have pengene.

Du kan dog ikke vælge helt frit på grund af skatteregler. Dem, du kan vælge mellem, er:

 • Din ægtefælle eller samlever
 • Dine børn eller børnebørn
 • Din tidligere ægtefælle, hvis I er separeret eller fraskilt.

Skal dine forældre eller søskende have din pension?

Der er særlige skatteregler for, hvem der kan få din pension. Vil du have, at dine forældre, søskende eller andre skal have pengene, skal du ringe til os. Så tager vi en snak om dine muligheder.

Din samlever får ikke din pension, hvis I er flyttet fra hinanden. Din pension vil i stedet blive fordelt til dine nærmeste pårørende, medmindre du aktivt har valgt noget andet.

Hvis en af jer flytter på en institution – fx et plejehjem eller hospice - så vil din samlever dog fortsat få pengene efter dig.

Du har typisk tre opsparinger, og de vil blive udbetalt til dine efterladte sådan her:    
Aldersopsparing  
Hvis du ikke har fået udbetalt hele din aldersopsparing, får dine efterladte resten af pengene. Udbetalingen er skattefri.   

Ratepension  

Hvis der stadig er penge på din ratepension, får dine efterladte resten af pengene. Pengene bliver udbetalt som et engangsbeløb. 

Livsvarig pension 

Din livsvarige pension har Pensionssikring. Det er en forsikring, der sikrer, at dine efterladte får resten af de penge, du skulle have fået udbetalt. Pensionssikringen gælder typisk de første 10 år efter, at udbetalingen er begyndt. Pengene bliver udbetalt som et engangsbeløb.  

Den del af din livsvarige pension, som ikke er dækket af Pensionssikring, bliver ikke udbetalt til dine efterladte.  
Du kan vælge Pensionssikring fra. Det kan være en fordel, fx hvis du er alene og ikke har børn. Så får du mere udbetalt til dig selv.  

Afgift til staten og boafgift
Før udbetaling af ratepension og livsvarig pension trækker vi 40 procent i afgift til staten. Hvis der er en boafgift, trækker vi også den fra alle beløb

Hele beløbet fra din aldersopsparing, ratepension og den livsvarige pension bliver udbetalt på én gang til dine efterladte.

Afgift til staten og boafgift 
Før udbetaling af ratepension og livsvarig pension trækker vi 40 procent i afgift til staten. Hvis der er en boafgift, trækker vi også den fra alle beløb.