Har du spørgsmål?

Når vi har behandlet din ansøgning, sender vi et brev til dig i mit.dk.

Hvis du har ret til at få udbetalt penge fra forsikringen, sætter vi dem ind på din Nemkonto.

Du kan:

  • få udbetalt et beløb hver måned ud over den offentlige sats
  • sikre, at din pensionsopsparing stadig vokser – vi sætter nemlig et beløb ind hver måned.

Opsparingssikring er en forsikring, der sørger for, at du får lige så mange penge ind på din opsparing hver måned, som før du kom på førtids- eller seniorpension.

Får du førtids- eller seniorpension fra det offentlige, kan du søge om at få sat et beløb ind på din opsparing hos os hver måned.

Sådan fungerer det: 
Vi ser på, hvad din arbejdsgiver i gennemsnit har indbetalt det sidste år, du arbejde. Det beløb sætter vi ind på din opsparing i slutningen af måneden. På den måde vokser din opsparing, ligesom da du stadig arbejdede.

Indbetalingerne stopper, når din forsikring ved førtids- eller seniorpension stopper. Det er normalt 3 år før din folkepensionsalder.

Du kan søge om supplerende seniorpension hos os, hvis du bliver tilkendt offentlig seniorpension og har forsikringen ved seniorpension.

Du skal selv søge om at få pengene udbetalt. Du kan tidligst søge om pengene en måned før, din seniorpension begynder.

Din forsikring stopper automatisk tre år, før du når din folkepensionsalder.

Du kan ikke få udbetalt pengene, hvis:

  • du er tilkendt førtids- eller seniorpension, før du blev medlem i PensionDanmark
  • du bliver tilkendt førtids- eller seniorpension, efter din forsikring er stoppet
  • du starter udbetaling af hele din livsvarige pension
  • du har fået en anden arbejdsmarkedspension, efter indbetalingerne i PensionDanmark er stoppet
  • du fik den sygdom, der er årsag til din førtids- eller seniorpension, før du blev medlem i PensionDanmark, og din arbejdsgiver har indbetalt pension i færre end 12 måneder inden for de sidste fire år.

Var du ansat i fleksjob, da du blev medlem i PensionDanmark? Så har vi brug for at se på din sag, før vi kan vurdere, om du kan få udbetalt penge fra din forsikring. Det gælder, både hvis du er nyt medlem, eller du har en opsparing fra tidligere. 

 

Kontakt din bank, hvis pengene skal udbetales til en kreditorbeskyttet konto. Det er banken, der afgør, om du kan få oprettet kontoen.

Når din kreditorbeskyttede konto er oprettet, skal du ringe til os og oplyse dine nye kontooplysninger - inden du søger om udbetaling. Vi sender dig et link via sms, så du kan logge ind på pension.dk og godkende kontooplysningerne med digital signatur.