Formål 
Vi optager vores telefonsamtaler med dig for at kunne dokumentere, hvad der er sagt under samtalen, og hvad der er aftalt med dig. Optagelsen bliver også brugt til at uddanne vores rådgivere.   

Behandlingsgrundlag  
Optagelsen af telefonsamtalen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1b, artikel 6, stk. 1c og artikel 6, stk. 1f, samt artikel 9, stk. 2, litra f.  

Behandling af personoplysninger  
Vi optager og opbevarer de personoplysninger, som bliver oplyst under samtalen. Fx navn, adresse, mailadresse, CPR-nummer, helbredsoplysninger samt oplysninger om pensionsforhold og forsikringsudbetalinger.  

Dine rettigheder over optagelsen  
Hvis du beder om det, har du ret til:   

  • at få en lydfil af optagelsen
  • at få optagelsen slettet
  • at få rettet fejlagtige oplysninger

Det gør du ved at skrive til os på pension.dk/kontakt  

Sletning af optagelsen  
Optagelsen slettes efter 3 måneder.