Har du spørgsmål?

Det gør vi for at sikre, at din opsparing ikke pludseligt falder meget tæt på din pensionsalder. Så jo ældre du bliver, desto mindre bliver andelen i aktier og andre risikofyldte investeringer. Der er dog ingen garantier - og kurserne på aktier og obligationer går op og ned.

Når man investerer i aktier, sætter man penge i et firma. Hvis det firma, man har investeret i, klarer sig dårligere end forventet, falder værdien af firmaets aktie. Det betyder, at aktien er mindre værd, end da du købte den.

Det er meget uforudsigeligt, om firmaer klarer sig godt eller dårligt, og derfor kan man hurtigt miste penge. Til gengæld kan man også hurtigt tjene penge, når det går godt.

PensionDanmark investerer altid din opsparing i en blanding af aktier og obligationer, så risikoen for tab ikke bliver for stor. På den måde har du en god chance for at tjene på aktierne, og samtidig er du sikret et mere stabilt afkast fra obligationerne.

Alle pensionsselskaber bruger et risikotal. Tallet siger noget om, hvor stor risikoen er, for at din opsparing kan stige eller faldet i løbet af et år.

Vil du sammenligne risiko på tværs af pensionsselskaber, kan du gøre det på faktaomopension.dk/risiko. Siden samler information om risiko på tværs af de enkelte pensionsselskaber.

Når vi investerer din opsparing, har vi stort fokus på at sprede investeringerne, så der er mindre risiko for at tabe penge. Vi sætter ikke din tryghed og sikkerhed over styr bare for at få et lidt højere afkast.

Din opsparing bliver investeret ud fra, hvor gammel du er. Når der stadig er lang tid til din pensionsalder, bliver en stor del af pengene investeret i aktier. Det kan give et højere afkast, men der er også en større risiko.

Når du bliver ældre, investerer vi mere og mere af din opsparing i stabile investeringer som for eksempel obligationer, ejendomme og infrastruktur (fx vindmøller, nye veje og broer). På den måde kan du bedre regne med, hvordan din økonomi kommer til at se ud, når du går på pension.

Vi investerer dine penge ansvarligt og bæredygtigt på flere måder. Fx har vi klare mål for, hvordan de virksomheder, vi investerer i, skal sænke deres CO2-udledning. Vi evaluerer også løbende virksomhederne og ser på deres tilgang til blandt andet klimahensyn, miljø, menneskerettigheder og arbejdsforhold.

Det betyder også, at vi har valgt ikke at investere i de selskaber, der producerer klyngebomber, tobak eller bruger kul til at producere el. 

En gang om året tjekker vi retningslinjerne og vurderer, om noget skal ændres. Læs mere om PensionDanmarks retningslinjer for ansvarlige investeringer

Vi har også en liste med selskaber, der er udelukket, og som vi ikke investerer i. Vi opdaterer løbende PensionDanmarks udelukkelsesliste