Tag stilling i god tid

Det er vigtigt at have en plan for, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Og der er meget at tage stilling til, og derfor er det godt at være i god tid.

Måske har du allerede tage stilling til, hvad der skal ske med din pension og forsikringer hos os. Hvis ikke, bør du kigge nærmere på: 

  • Hvem får pengene, når du dør? 
  • Fordeling af dine værdier med et testamente
  • Hvem skal tage besslutningerne for dig, hvis du ikke selv kan

Hvem får din pensionsopsparing? 

Måske har du allerede startet udbetaling af din pension, men hvis ikke, er det måske en god idé at tjekke din forsikring ved dødsfald.

Hvis du dør, før du starter udbetaling af din pension, får dine efterladte nemlig de penge, du har sparet op. Beløbet er efter skat.

Er din opsparing ikke så stor, og har en forsikring ved død, fylder vi op, så dine efterladte får et mindstebeløb. Det beløb er typisk på 500.000 kr. - medmindre du har valgt noget andet.

Hvis din opsparing efter skat er større end mindsteløbet, udbetaler vi kun selve opsparingen.

Du har typisk tre opsparinger, og de vil blive udbetalt til dine efterladte sådan her:    
Aldersopsparing  
Hvis du ikke har fået udbetalt hele din aldersopsparing, får dine efterladte resten af pengene. Udbetalingen er skattefri.   

Ratepension  

Hvis der stadig er penge på din ratepension, får dine efterladte resten af pengene. Pengene bliver udbetalt som et engangsbeløb. 

Livsvarig pension 

Din livsvarige pension har Pensionssikring. Det er en forsikring, der sikrer, at dine efterladte får resten af de penge, du skulle have fået udbetalt. Pensionssikringen gælder typisk de første 10 år efter, at udbetalingen er begyndt. Pengene bliver udbetalt som et engangsbeløb.  

Den del af din livsvarige pension, som ikke er dækket af Pensionssikring, bliver ikke udbetalt til dine efterladte.  
Du kan vælge Pensionssikring fra. Det kan være en fordel, fx hvis du er alene og ikke har børn. Så får du mere udbetalt til dig selv.  

Afgift til staten og boafgift
Før udbetaling af ratepension og livsvarig pension trækker vi 40 procent i afgift til staten. Hvis der er en boafgift, trækker vi også den fra alle beløb

Hvis du har en forsikring ved død, gælder den op til 5 år efter, at indbetalingerne er stoppet, eller indtil du når din folkepensionsalder.

Det er det beløb, som dine efterladte som minimum kan få udbetalt.
Hvis du fx efterlader dig en opsparing på 300.000 kr. efter skat, så vil din forsikring fylde op med 200.000 kr. oveni. På den måde får dine efterladte 500.000 kr. efter skat.

Hvis din opsparing efter skat er større end mindstebeløbet, får dine efterladte kun udbetalt din opsparing

Bestem selv, hvordan dine værdier skal fordeles

Ud over din pensionsopsparing, har du måske også andre værdier - fx et hus, en bil eller en privat opsparing.

Vil du selv bestemme, hvem der skal arve dine værdier ved din død, kan du lave et testamente.

Det kan være en god ide, hvis du:

  • har en samlever, du vil sikre
  • ønsker en bestemt fordeling af arven
  • ikke har arvinger, og ønsker, at din formue skal gå til en forening eller organisation.

Gratis testamente og rådgivning
Som medlem i PensionDanmark kan du gratis lave et testamente hos Lexly. 

Hvem tager beslutningerne, hvis du ikke selv kan?

Ingen ved, hvad fremtiden bringer – heldigvis. Men det er en god idé fx at tage stilling til, hvem der skal træffe beslutninger for dig, hvis du ikke længere kan selv.

En trafikulykke eller demenssygdom kan betyde, at du ikke kan træffe beslutninger selv.

Med en fremtidsfuldmagt giver du andre lov til at tage beslutninger på dine vegne, hvis du ikke selv kan. Det kan fx være at:

  • lave aftaler med din bank
  • søge om tilskud til din medicin
  • søge om hjemmehjælp eller beskyttet bolig.

Er du medlem hos os kan du lave en fremtidsfuldmagt og få gratis rådgivning hos Lexly.

Det eneste, du skal betale, er et gebyr på ca. 300 kr. til notaren.