Har du spørgsmål?

pensionsinfo.dk, kan du se, om du har pension andre steder. 

Det er altid en god idé at tale med en rådgiver, inden du samler din pension.

Kontakt os her.

Uanset om du flytter din opsparing til eller fra PensionDanmark, tager vi ikke noget gebyr.

Men vær opmærksom på, at det selskab, du flytter pengene væk fra eller hen til, måske kræver betaling.

Det er meget forskelligt, hvilke forsikringer og betingelser der hører sammen med en pensionsopsparing. Husk derfor altid at tjekke, hvad du har, og hvad du får, før du flytter din pensionsopsparing.

Du bør tjekke:

Forsikringer 
Dine forsikringer stopper, når du flytter dine opsparinger. Tjek derfor, om du bliver forsikret på samme eller bedre måde, når du flytter din pensionsopsparing til PensionDanmark.

Forrentning
Har du en garanti om mindsteforrentning i dag? Den garanti mister du ved at flytte din opsparing.

Gebyrer
Du betaler ikke noget til PensionDanmark, når du flytter din opsparing til os. Det kan dog være, at dit nuværende pensionsselskab opkræver et gebyr ud over investeringsomkostningerne. 

Kursværn
Udover et gebyr kan du komme til at betale et såkaldt kursværn i nogle pensionsselskaber. Det betyder, at der fratrækkes en procentdel af din opsparing, når du flytter din opsparing. Dit nuværende pensionsselskab kan oplyse dig, om det tager kursværn og i givet fald med hvilken procentsats.

Er du i fleksjob eller på førtidspension?
Så er det ikke altid en fordel at flytte din pension. Ring til os – så hjælper vi dig med at finde ud af, om det kan betale sig for dig.

Når du skifter job
I PensionDanmark tager vi ikke gebyrer og omkostninger, når du flytter din opsparing. Men et jobskifte er altid en god anledning til at samle dine pensionsopsparinger.

Hvis det er mindre end tre år siden, du fik nyt arbejde, kan det andet selskab nemlig flytte din opsparing mod et gebyr – men uden omkostninger.

Hvis det er mere end tre år siden, du skiftede job, kan du komme til at betale både omkostninger og gebyrer til det andet selskab.

 

Nej, du kan ikke overføre din pensionsopsparing i PensionDanmark til en almindelig bankopsparing.

Hvis du ønsker at flytte din opsparing, skal det være til den pensionsordning, som din arbejdsgiver indbetaler til.