Har du spørgsmål?

Det er det beløb, som dine efterladte som minimum kan få udbetalt.
Hvis du fx efterlader dig en opsparing på 300.000 kr. efter skat, så vil din forsikring fylde op med 200.000 kr. oveni. På den måde får dine efterladte 500.000 kr. efter skat.

Hvis din opsparing efter skat er større end mindstebeløbet, får dine efterladte kun udbetalt din opsparing

Hvis du har en forsikring ved død, gælder den op til 5 år efter, at indbetalingerne er stoppet, eller indtil du når din folkepensionsalder.

Ja, du kan vælge et større eller mindre mindstebeløb, så det passer til dine efterladtes behov.

Har du børn, vil du måske sætte beløbet op. Er du alene, vil du måske sætte beløbet ned.

Vi udbetaler din pension til dem, du har valgt.  

Har du ikke aktivt valgt nogen, udbetaler vi til nærmeste pårørende. Det er en god og dækkende løsning for mange.   

Rækkefølgen for nærmeste pårørende er:   

  • Ægtefælle 
  • Samlever, hvis I har boet sammen i mindst to år, eller hvis I har børn sammen 
  • Børn eller børnebørn – dem man kalder livsarvinger 
  • Arvinger efter testamente 
  • Arvinger efter arveloven

Du kan selv ændre, hvem der får pengene, når du dør.

Ja, du kan vælge én eller flere personer, som skal have pengene.

Du kan dog ikke vælge helt frit på grund af skatteregler. Dem, du kan vælge mellem, er:

  • Din ægtefælle eller samlever
  • Dine børn eller børnebørn
  • Din tidligere ægtefælle, hvis I er separeret eller fraskilt.

Skal dine forældre eller søskende have din pension?

Der er særlige skatteregler for, hvem der kan få din pension. Vil du have, at dine forældre, søskende eller andre skal have pengene, skal du ringe til os. Så tager vi en snak om dine muligheder.

Du har typisk tre opsparinger, og de vil blive udbetalt til dine efterladte sådan her:    
Aldersopsparing  
Hvis du ikke har fået udbetalt hele din aldersopsparing, får dine efterladte resten af pengene. Udbetalingen er skattefri.   

Ratepension  

Hvis der stadig er penge på din ratepension, får dine efterladte resten af pengene. Pengene bliver udbetalt som et engangsbeløb. 

Livsvarig pension 

Din livsvarige pension har Pensionssikring. Det er en forsikring, der sikrer, at dine efterladte får resten af de penge, du skulle have fået udbetalt. Pensionssikringen gælder typisk de første 10 år efter, at udbetalingen er begyndt. Pengene bliver udbetalt som et engangsbeløb.  

Den del af din livsvarige pension, som ikke er dækket af Pensionssikring, bliver ikke udbetalt til dine efterladte.  
Du kan vælge Pensionssikring fra. Det kan være en fordel, fx hvis du er alene og ikke har børn. Så får du mere udbetalt til dig selv.  

Afgift til staten og boafgift
Før udbetaling af ratepension og livsvarig pension trækker vi 40 procent i afgift til staten. Hvis der er en boafgift, trækker vi også den fra alle beløb