Har du spørgsmål?

Det koster 320 kr. om året i administrationsomkostninger.

Derudover kommer så investeringsomkostningerne.

Du kan læse mere mere om vores priser her

Du kan se indbetalingerne fra din arbejdsgiver, og de penge du måske selv indbetaler, under indbetalinger.

De penge, du sætter ind på din ratepension og din livsvarige pension, er fradragsberettigede. Men du skal ikke selv trække dem fra på selvangivelsen.

Indbetalingen på din pension er nemlig trukket fra i din løn, før skatten bliver beregnet.