Har du spørgsmål?

Når du har været i ressourceforløb i mindst 12 måneder, kan du typisk få udbetalt halvdelen af det beløb, du kan få ved førtidspension. For de fleste er det 50.000 kr.

Når vi har behandlet din ansøgning, sender vi et brev til dig i mit.dk.

Hvis du har ret til at få udbetalt penge fra forsikringen, sætter vi dem ind på din Nemkonto.

Selvom du får ressourceforløbsydelse, er det ikke sikkert, at du kan få udbetalt penge fra forsikringen. For at få den, skal du være i et ressourceforløb og ikke i jobafklaringsforløb. Tag fat i din sagsbehandler, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Nej, du kan tidligst søge om at få penge fra forsikringen, når du har været i ressourceforløb i 12 måneder. Tag fat i din sagsbehandler, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Kontakt din bank, hvis pengene skal udbetales til en kreditorbeskyttet konto. Det er banken, der afgør, om du kan få oprettet kontoen.

Når din kreditorbeskyttede konto er oprettet, skal du ringe til os og oplyse dine nye kontooplysninger - inden du søger om udbetaling. Vi sender dig et link via sms, så du kan logge ind på pension.dk og godkende kontooplysningerne med digital signatur.  

Der bliver ikke modregnet i din ressourceforløbsydelse, hvis du får engangsbeløbet fra forsikringen udbetalt.