Tilsyn af Finanstilsynet
PensionDanmark er under tilsyn af Finanstilsynet og modtager inspektionsbesøg efter tilsynets bestemmelser.

Finanstilsynet kan kontaktes på følgende adresse:

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K

Hjemmeside: www.finanstilsynet.dk
Telefon: 33558282
Mail: finanstilsynet@ftnet.dk

Eventuelle redegørelser eller bemærkninger fra tilsynets side som led i tilsynets virksomhed vil blive gengivet herunder.