Tilsyn af Finanstilsynet
PensionDanmark er under tilsyn af Finanstilsynet og modtager inspektionsbesøg efter tilsynets bestemmelser.

Finanstilsynet kan kontaktes på følgende adresse:

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K

Hjemmeside: www.finanstilsynet.dk
Telefon: 33558282
Mail: finanstilsynet@ftnet.dk

Eventuelle redegørelser eller bemærkninger fra tilsynets side som led i tilsynets virksomhed vil blive gengivet herunder.

 

Juli 2024: Redegørelse om funktionsinspektion i PensionDanmark vedrørende den løbende værdiansættelse af alternative investeringer 

Finanstilsynet var i marts 2024 på funktionsinspektion i Pensiondanmark vedrørende den løbende værdiansættelse af alternative investeringer. Inspektionen omhandlede processer og metoder forbundet med
virksomhedens løbende værdiansættelse, og omfattede ikke den konkrete værdiansættelse.

Læs Finanstilsynets redegørelse

 

April 2024: Finanstilsynets undersøgelse af PensionDanmarks risikovurdering på hvidvaskområdet

Finanstilsynet foretog i fjerde kvartal 2023 en undersøgelse af PensionDanmarks risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af området i en række pensionsselskaber.

På baggrund af undersøgelsen modtog PensionDanmark et påbud om at revidere selskabets risikovurdering, så den særskilt identificerer og vurderer PensionDanmarks iboende risici for at blive brugt til henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme.

PensionDanmark tager Finanstilsynets påbud til efterretning, og er i proces med at opdatere risikovurderingen.

Læs Finanstilsynets redegørelse