Har du spørgsmål?

Søg om udbetaling, hvis du får en af sygdommene på listen. Står der flere sygdomme ved samme punkt, tilhører de samme gruppe. Du kan kun søge om udbetaling fra hver gruppe én gang.

Til gengæld kan du søge om udbetaling igen, hvis du får en sygdom fra en anden gruppe. Du kan tidligst søge, seks måneder efter du får din første diagnose.

 • AIDS
 • Alzheimers sygdom
 • Blindhed
 • Døvhed
 • Flåtbid (følgerne efter borreliainfektion (TBE) i nervesystemet)
 • Forbrændinger, forfrysninger, ætsninger (større)
 • Hjerneblødning, blodprop i hjernen (følgerne efter disse)
 • Hjernebetændelse eller hjernehindebetændelse (følgerne efter disse)
 • Hjerteklapsygdomme (hjerteklapkirurgi, betændelse i venstresidige hjerteklapper)
 • Hjertesygdomme (blodprop i hjertet, dilateret og hypertrofisk kardiomyopathi, kranspulsåreforkalkning og livstruende hjerterytmeforstyrrelser med indoperation af ICD-enhed)
 • Hovedpulsåren aorta (sygdomme i denne)
 • Kræft (kun ondartet kræft)
 • Motorisk nervecellesygdom (MND)
 • Muskelsvind (kun visse typer), akut AIDP
 • Nyresvigt (kronisk nyresvigt eller nyretransplantationer)
 • Organtransplantationer (hjerte, lunge(r), lever eller bugspytkirtel)
 • Parkinsons sygdom og Lewy Body Demens
 • Pulsårer i hjernen (sækformet udvidelse af disse)
 • Sklerodermi (fremskreden) eller Wegeners granulomatose
 • Sklerose (multipel eller dissemineret) og Neuromyelitis optica
 • Svulster i hjerne og rygmarv (visse godartede svulster)

Når vi har behandlet din ansøgning, sender vi et brev til dig i mit.dk.

Hvis du har ret til at få udbetalt penge fra forsikringen, sætter vi dem ind på din Nemkonto.

Der er normalt ikke nogen frist for, hvornår du senest skal søge om udbetaling. Selvom der er gået flere år, siden du fik sygdommen, kan du stadig søge om at få et engangsbeløb. Det kræver selvfølgelig, at du havde forsikringen, da du fik diagnosen.

Den eneste undtagelse er, hvis du dør, før vi får din ansøgning. Så er den kommet for sent, og derfor kan dine pårørende ikke få udbetalt pengene.

Kontakt din bank, hvis pengene skal udbetales til en kreditorbeskyttet konto. Det er banken, der afgør, om du kan få oprettet kontoen.

Når din kreditorbeskyttede konto er oprettet, skal du ringe til os og oplyse dine nye kontooplysninger - inden du søger om udbetaling. Vi sender dig et link via sms, så du kan logge ind på pension.dk og godkende kontooplysningerne med digital signatur.