Hvad indgår i beregningen?

Man beregner pensionsbidraget ud fra den pensionsgivende løn. I overenskomsten kan du se, hvilke dele af lønnen der er pensionsgivende.

Pensionsgivende løn er for eksempel:

* Feriepenge skal normalt ikke regnes med i den pensionsgivende løn, hvis medarbejderen har ferie med løn. Læs mere i overenskomsten.

Pensionsgivende løn er ikke:

Dette bygger på, hvad der typisk bliver regnet som pensionsgivende løn. Men reglerne kan være anderledes med jeres overenskomst.

Eksempler på beregning af bidrag
Her kan du se eksempler på, hvordan man beregner indbetalinger til forskellige medarbejdere:

Eksempel for 14-dageslønnede medarbejdere.

Eksempel for månedslønnede medarbejdere.