For 14-dageslønnet Pensionsgivende løn       Til udbetaling
Løn 7.800,00  7.800,00
Tillæg* 1.267,00 1.267,00 
Løn under sygdom 967,12 967,12 
Feriegodtgørelse 1.133,38  
Sygeferiegodtgørelse 102,89  
Søn- og helligdage
(beregnede)
317,35 317,35 
     
I alt 11.605,74  10.351,47 

Lønmodtagerens andel
4% af 11.605,74

  -464,23 
     
ATP   39,30 
    9.847,94 
Arbejdsmarkedsbidrag   -788,00 
Skattefrit fradrag   -2.800,00 
Til beskatning   6.159,94 
Skat (eks. 47%)
af 6.159,94
  -2.895,00 
Skattefrit fradrag   2.800,00 
Kørepenge   200,00 
Udbetaling til lønmodtager   6.264,94 
  Pension i alt   
Lønmodtagerens andel
4% af 11.605,74
464,23   
Arbejdsgiverens andel
8% af 11.605,74
928,46   
Pension til indbetaling 1.392,69   

 

*Tillæg regnes som udgangspunkt med i den pensionsgivende løn – dog kan der forekomme variationer i de enkelte overenskomster. Eksempler på tillæg, der regnes med i den pensionsgivende løn, kan være personlige tillæg, nattillæg, smudstillæg, overtidstillæg, overtidstillæg, holddriftstillæg og akkordbetaling.