For 14-dageslønnet Pensionsgivende løn       Til udbetaling
Løn 8.310  8.310
Tillæg* 1.100 1.100
Løn under sygdom 967 967
Feriegodtgørelse 1.133  
Sygeferiegodtgørelse 103  
Søn- og helligdage
(beregnede)
317 317
     
I alt 11.930
10.694

Lønmodtagerens andel
4% af 11.930

  -477
     
ATP   -40
    10.226
Arbejdsmarkedsbidrag   -818
Skattefrit fradrag   -1.694
Til beskatning   7.714
Skat (eks. 39%)
af 7.681
  -3.009
Skattefrit fradrag   1.694
Kørepenge   200
Udbetaling til lønmodtager   6.600
  Pension i alt   
Lønmodtagerens andel
4% af 11.930
477  
Arbejdsgiverens andel
8% af 11.930
954  
Pension til indbetaling 1.432
 

 

*Tillæg regnes som udgangspunkt med i den pensionsgivende løn – dog kan der forekomme variationer i de enkelte overenskomster. Eksempler på tillæg, der regnes med i den pensionsgivende løn, kan være personlige tillæg, nattillæg, smudstillæg, overtidstillæg, holddriftstillæg og akkordbetaling.