Beregningseksempel for månedslønnede

For månedslønnet Pensionsgivende løn
Løn 22.900
Tillæg* 1.970
I alt 24.870
Lønmodtagers andel
4% af 24.870
-995
   
ATP -75
  23.800
   
Arbejdsmarkedsbidrag -1.904
Skattefrit fradrag -3.840
Til beskatning 18.056
Skat (eks. 39%)
af 18.050
 
Skattefrit fradrag  
Udbetaling til lønmodtager 14.854
   
Lønmodtagers andel
4% af 24.870,00
995
Arbejdsgivers andel
8% af 24.870,00
1.990
Pension til indbetaling 2.985