Beregningseksempel for månedslønnede

For månedslønnet Pensionsgivende løn
Løn 19.760,00
Tillæg* 1.700,00
I alt 21.460,00
Lønmodtagers andel
4% af 21.460,00
-858,40
   
ATP -74,55
  20.527,05
   
Arbejdsmarkedsbidrag -1.642,00
Skattefrit fradrag -6.000,00
Til beskatning 12.885,05
Skat (eks. 47%)
af 12.885,05
 
Skattefrit fradrag  
Udbetaling til lønmodtager 12.830,05
   
Lønmodtagers andel
4% af 21.460,00
858,40
Arbejdsgivers andel
8% af 21.460,00
1.716,80
Pension til indbetaling 2.575,20