Luk
Luk

OBS

Du er igang med at lave ændringer til din pensionsordning, men har klikket på et andet link her på siden. Dine ændringer gemmes ikke, hvis du fortsætter.

Klik Tilbage for at gøre dine ændringer færdige, eller på Fortsæt for at annullere ændringerne.

Indbetal

De penge, jeres virksomhed indbetaler til PensionDanmark, går til medarbejdernes opsparinger, forsikringer og sundhedsordninger. Her kan du få et overblik over, hvordan du indbetaler, og hvad reglerne er for forskellige typer af medarbejdere.

Indbetal og indberet til pension

Sådan indberetter og indbetaler du til pension

For at kunne indbetale til PensionDanmark, skal jeres medarbejdere være ansat på en overenskomst, som har pensionsordning i PensionDanmark.

Når du er logget ind, kan du se, hvilke overenskomster der giver adgang til en pensionsordning i PensionDanmark. Du kan også indberette, se jeres tidligere indberetninger, se en medlemsstatus og stoppe indbetalinger.

Se overenskomstkoder og procentsatser

Se overenskomstkoder og procentsatser

Når du er logget ind, kan du se de overenskomster i jeres virksomhed, der giver adgang til en pensionsordning i PensionDanmark.

 

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1340

Hverdage 8 - 21

Sådan indbetaler og indberetter du

Sådan indbetaler og indberetter du

Du kan indberette og indbetale pension på tre forskellige måder.

Via pension.dk

 • Log ind med NemID medarbejdersignatur
 • Første gang du logger ind, skal du oprette en Nets-aftale.

Via et lønservicebureau

 • Bed bureauet om at indbetale til PensionDanmark
 • Brug CVR-nummeret til indbetaling
 • Har I flere enheder, skal P-numrene også tilknyttes.

Via jeres eget lønsystem

 • Skriv CVR-nummer på de filer, I sender til Nets
 • Har I flere enheder, skal P-numrene også tilknyttes.

Frist for indbetaling

 • Pensionsbidraget skal indbetales senest den 10. i måneden, efter lønperioden er slut
 • Fx  skal lønperioden 1.-31. maj indbetales senest den 10. juni.

Eksempel på beregning af pensionsbidrag for månedslønnede.

Eksempel på beregning af pensionsbidrag for 14-dageslønnede.

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1340

Hverdage 8 - 21

Hvis medarbejdere vil indbetale ekstra

Hvis medarbejdere vil indbetale ekstra

Det er nemt at hjælpe medarbejdere, der gerne vil indbetale ekstra til deres pensionsopsparinger.

Forhøjet bidrag via lønnen
Medarbejderen kan vælge at indbetale ekstra beløb via det almindelige pensionsbidrag. I det tilfælde trækker I ekstrabeløbet fra lønnen før skat. Så får medarbejderen fradraget med det samme.

Via lønservicebureau
Hvis I bruger et lønservicebureau, skal I indberette beløbet sammen med den ordinære pensionsindbetaling. Det supplerende ekstra beløb skal indberettes i et særligt felt som ”Frivillig indbetaling”.

Via pension.dk
Hvis I selv indbetaler via vores hjemmeside, skal I indberette det ekstra beløb i feltet “Frivillig indbetaling”.

Vindmølle vinge.

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1340

Hverdage 8 - 21

Særlige opsparinger

Særlige opsparinger

Fritvalgsordningen er en del af nogle overenskomster. Ordningen har mange navne og kaldes fx også søgnehelligdags-konto, feriefridagsbetaling eller særlig opsparing – det afhænger af overenskomsten.

Se jeres ordninger
Når du er logget ind, kan du se, hvad der gælder for jeres medarbejdere.

 

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1340

Hverdage 8 - 21
Særlige grupper

Vær opmærksom på særlige regler

Der gælder særlige regler for nogle medarbejdergrupper, når I skal indbetale pension til dem. 

Det er vigtigt at være opmærksom på de regler, så I får indbetalt rigtigt til jeres medarbejderes pensionsordninger.

Funktionærer

Funktionærer

Virksomhedens funktionærer kan få den samme attraktive pensionsordning som de timelønnede medarbejdere.

Særlig kode til indbetalinger
Hvis din virksomhed har en aftale om pension for funktionærer, kan I indberette funktionærers pension på samme måde som alle andres. I skal blot bruge en særlig overenskomstkode.

Kontakt os på 7012 1340 og få hjælp til, hvilken kode I skal bruge.

Hvis I ikke har en aftale om pension for funktionærer
I kan oprette en aftale ved at udfylde dette skema og sende det til kontakt@pension.dk.

Lift og bygning.

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1340

Hverdage 8 - 21

Lærlinge

Lærlinge

Der gælder særlige regler, når I har lærlinge. Det gælder, uanset om I har overenskomst eller ej.

Husk forsikringerne
Lærlinge, der ikke er omfattet af pensionsordningen, skal have en lærlingeforsikringspakke.

Det er vigtigt, at jeres lærlinge har de rigtige forsikringer. Hvis de kommer til skade, og de ikke er rigtigt forsikret, kan jeres virksomhed komme til at betale erstatning.

Oversigt over priser på lærlingeforsikringer 

Indbetaling af pension
Når jeres lærlinge fylder 20 år, skal I betale pensionsbidrag.

På uddannelsesområderne indenfor GLS-A området: landmand, gartner, skov- og naturtekniker samt dyrepasser skal I betale pensionsbidrag, når lærlingen fylder 18 år.

Brug for hjælp?
Ring til os på 7012 1340 for at få den rigtige kode til at indberette pensionen.

To håndværkere.

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1340

Hverdage 8 - 21

Medarbejdere i fleksjob

Medarbejdere i fleksjob

Medarbejdere i fleksjob skal have pension på samme måde som andre medarbejdere.

Hvis en medarbejder overgår til fleksjob
Det er vigtigt, at I ringer til os, hvis I har en medarbejder, der går fra en almindelig ansættelse hos jer til en fleksjob-ansættelse.

I den situation skal I fortsætte med at betale pensionsbidrag. Men da jeres løn til medarbejderen bliver mindre, vil pensionsbidraget også blive mindre.

Derfor fylder PensionDanmark op på medarbejderens pensionsopsparing, så den fortsat vokser ligesom før.

Nyansatte i fleksjob kan beholde gammel ordning
Hvis I nyansætter en medarbejder til et fleksjob, er det vigtigt, at I er opmærksomme på, om medarbejderen bør beholde sin hidtidige pensionsordning.

Ofte er medarbejderen meget bedre forsikret i sin eksisterende ordning, end vedkommende vil blive som nyt medlem i PensionDanmark. Derfor kan I i det tilfælde indbetale pensionsbidrag til den hidtidige pensionsordning.

Har I spørgsmål?
I kan altid ringe til vores rådgivere på 7012 1340. Så er I sikre på at få den rigtige rådgivning.

Gartnere.

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1340

Hverdage 8 - 21

Udenlandske medarbejdere

Udenlandske medarbejdere

Der er forskellige regler afhængig af, om medarbejderne kommer fra et EØS-land eller ej .

Medarbejdere fra et EØS-land

De første 12 måneder
I starten skal du bruge en bestemt kode, når du indbetaler pension for udenlandske medarbejdere. Det sikrer den størst mulige opsparing for medarbejdere, som ikke kan få offentlig førtidspension.

Ring til os på 7012 1340, hvis du er i tvivl om, hvilken kode du skal bruge.

Efter 12 måneder
Efter et år får medarbejdere fra andre EØS-lande normalt ret til dansk førtidspension. Det betyder, at de kan få en almindelig pensionsordning. Derfor kan du indberette deres pension med samme overenskomstkode som for danske medarbejdere.

Krav til dansk førtidspension
En medarbejder kan få dansk førtidspension, når

 • der er indbetalt pensionsbidrag for medarbejderen i Danmark i mindst 12 måneder
 • medarbejderen har optjent pension i mindst tre år i et andet EØS-land

Medarbejdere fra lande uden for EØS
Den gruppe medarbejdere får først ret til dansk førtidspension, når de har været i Danmark i 10 år. Derfor skal du som regel indberette deres pension den særlige kode for ”Pension for udlændinge” i de første 10 år.

Spand tømmes på gulvet.

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1340

Hverdage 8 - 21

Seniorer

Seniorer

I nogle virksomheder kan medarbejderne komme på en seniorordning fra 5 år før deres folkepensionsalder.

Forskud på pensionen
Seniorordningen giver medarbejderen mulighed for at få seniorfridage i stedet for at få indbetalt pensionsbidrag.

I jeres overenskomst er det aftalt, om jeres medarbejdere kan bruge seniorordningen, og i så fald hvordan.

Log ind og se, hvad der gælder for jer.

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1340

Hverdage 8 - 21

Barsel

Barsel

Nogle medarbejdere har krav på et ekstra pensionsbidrag, mens de er på barsel.

Så vær opmærksom på, at du får indbetalt det rigtige pensionsbidrag for medarbejdere på barsel.

Når du er logget ind, kan du se, hvilke regler der gælder for jeres virksomhed.

 

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1340

Hverdage 8 - 21
Sundhedsordning

Køb sundhedsordning til jeres medarbejdere

De fleste medarbejdere har i deres overenskomst en aftale om, at de skal have en sundhedsordning. Med PensionDanmarks Sundhedsordning får dine medarbejdere adgang til:

 • Behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor og massør
 • Hurtig diagnose
 • Sundhedsrådgivning
 • Psykologhjælp
 • Misbrugsrådgivning
 • Sundhedstest

For medarbejdere med pensionsordning

For medarbejdere med pensionsordning

For de fleste af jeres medarbejdere er sundhedsordningen en del af pensionsordningen. Hvis det er tilfældet, betaler I allerede til sundhedsordningen og skal ikke betale ekstra for sundhedsordningen.

Sådan indbetaler du til sundhedsordningen
Hvis sundhedsordningen ikke er en del af medarbejdernes pensionsordning, kan du købe den til dem.

Du indbetaler til sundhedsordningen samtidig med, at du indberetter pensionsbidrag.

Når du indbetaler til sundhedsordningen, skal du vælge de koder, du finder i skemaet til højre.

Sundhedsordningen er skattepligtig
Medarbejderne skal betale skat af sundhedsordningen, og PensionDanmark indberetter det til Skatteforvaltningen.

I skemaet til højre kan du se prisen og de skattepligtige beløb for hver type dækning.

Brug disse koder, når du skal indbetale til sundhedsordningen

Tværfaglig behandling og hurtig diagnose 119
Tværfaglig behandling 120
Hurtig diagnose 121

 

Priser og skattepligtige beløb for sundhedsordningen

Dækning Pris pr. måned Skattepligtigt
beløb pr. år
Tværfaglig behandling og hurtig diagnose 30 kr. 324 kr.
Tværfaglig behandling 25 kr. 234 kr.
Hurtig diagnose 5 kr.

240 kr.

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1340

Hverdage 8 - 21

Indbetal til medarbejdere uden pensionsordning

Indbetal til medarbejdere uden pensionsordning

Har I medarbejdere, der ikke har pensionsordning i Pensiondanmark, kan I købe sundhedsordningen til dem.

Sådan køber I sundhedsordningen
I indbetaler til sundhedsordningen samtidig med, at I indbetaler pensionsbidrag.

Når du har indtastet oplysningerne på medarbejderne uden pensionsordning, skal du vælge de koder, du finder i skemaet til højre.

Sundhedsordningen er skattepligtig
Medarbejderne skal betale skat af sundhedsordningen, og PensionDanmark indberetter det til Skatteforvaltningen.

Du kan se priser og de skattepligtige beløb i skemaet til højre.

Brug disse koder, når du skal indbetale til sundhedsordningen

Tværfaglig behandling og hurtig diagnose 126
Tværfaglig behandling 127
Hurtig diagnose 128

 

Priser og skattepligtige beløb for sundhedsordningen

Dækning Pris pr. måned Skattepligtigt
beløb pr. år
Tværfaglig behandling og hurtig diagnose 67,25 kr. 807 kr.
Tværfaglig behandling 38,25 kr. 459 kr.
Hurtig diagnose 29 kr. 348 kr.

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1340

Hverdage 8 - 21