Danske aktier

Investerer i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark.

Globale aktier

Puljerne af globale aktier investerer i en portefølje af børsnoterede aktier udstedt af store og mellemstore virksomheder i hele verden. Flertallet af puljerne har fokus på aktier børsnoteret i Nordamerika, Europa og Japan. Udvalgte puljer har et regionalt fokus, hvor der primært investeres i virksomheder børsnoteret, hjemmehørende eller med den væsentligste del af sin forretning i denne region.

Højrenteobligationer

Højrenteobligationer giver en højere rente end danske stats- og realkreditobligationer, men er også forbundet med større risiko. Der kan vælges puljer, hvor der investeres i obligationer, der er udstedt af virksomheder, der har en begrænset kreditværdighed, og puljer, hvor der investeres i obligationer udstedt af emerging market lande, fx. Brasilien, Mexico og Sydafrika.

Obligationer

Der investeres primært i danske stats- og realkreditobligationer. Realkreditobligationer er de samme obligationer, som man som boligejer har realkreditlån i. Puljerne har forskellig følsomhed over for, hvordan afkastet påvirkes af ændringer i renten.