Luk
Luk

OBS

Du er igang med at lave ændringer til din pensionsordning, men har klikket på et andet link her på siden. Dine ændringer gemmes ikke, hvis du fortsætter.

Klik Tilbage for at gøre dine ændringer færdige, eller på Fortsæt for at annullere ændringerne.

Hvis du vil klage

Du kan klage, hvis du ikke er enig i vores afgørelse, fx fordi vi har givet afslag på udbetaling af engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme.

Klag først til os
Send din klage til vores kundeservice:

PensionDanmark
Kundeservice
Langelinie Alle 43
2100 København Ø

Att: Den klageansvarlige

Hvis du har nye oplysninger om sagen, så send dem med. De kan have betydning for vores afgørelse.

Klag til Ankenævnet for Forsikring
Hvis vi fastholder afslaget, og du er stadig er uenig i vores afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Det gør du ved at gå ind på ankenævnets hjemmeside, ankeforsikring.dk. Klik på ”Klageguide” og så på nr. 3 ”Sådan klager du”. Du kan klage online eller udskrive en klageformular, som du udfylder og sender til Ankenævnet for Forsikring.

Gebyr til ankenævnet
Du skal betale et klagegebyr på 200 kr. til ankenævnet for at få behandlet en klage.

EU-kommisionens klageportal
Hvis du bor i udlandet, kan det være relevant at bruge EU-kommisionens klageportal. Du kan også bruge den, hvis du bor i Danmark. Her finder du EU-kommisionens klageportal