Luk
Luk

OBS

Du er igang med at lave ændringer til din pensionsordning, men har klikket på et andet link her på siden. Dine ændringer gemmes ikke, hvis du fortsætter.

Klik Tilbage for at gøre dine ændringer færdige, eller på Fortsæt for at annullere ændringerne.

Prislister

PensionDanmark har mere end 700.000 medlemmer. De mange medlemmer giver stordriftsfordele. Det betyder, at du kan få en god service til en lav pris.

PensionDanmark har ikke nogen aktionærer, der skal have en del af vores overskud. Så når vi har overskud, sænker vi i stedet priserne, så du kan spare penge. I 2018 koster det stadig kun 297 kr. om året at få administreret sin pension.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger

Omkostninger
Satser i PensionDanmark 2018
Årligt administrationsbidrag for medlemmer i
297 kr.
Omkostninger på præmien til opsparing i
0 kr.
Omkostninger på præmien til risikodækning i
0 kr.
Omkostninger på præmien til syge- og ulykkesforsikring i
0 kr.
Omkostninger af saldo på alderspension i
0 kr.
Ekspeditionsgebyr ved udbetaling i
0 kr.
Driftsherretillæg til aktionærerne i
0 kr.
Omkostninger ved overførsel ind i PensionDanmark (PensionDanmarks omkostninger) i
0 kr.
Omkostning ved overførsel ud af PensionDanmark i
0 kr.
Omkostninger til forrentning af fremmedkapital i selskabet i
0 kr.
Omkostninger ved supplerende opsparing
Satser i PensionDanmark 2018
Årlig omkostning til administration af LD-opsparing i
0 kr.
Årlig omkostning til administration af ekstra indbetaling til aldersopsparing i
0 kr.
Årlig omkostning til administration af ekstra indbetaling til ratepension i
0 kr.
Årlig omkostning til administration af ekstra indbetaling til livsvarig pension i
0 kr.

Investeringsomkostninger

Investeringsomkostninger

Omkostninger
Satser i PensionDanmark 2018
Investeringsomkostninger 1)
0,42 pct.
Handel i PensionDanmark-fonde
Satser i PensionDanmark 2018
Valggebyr ved handel i PensionDanmark-fond i Frit Puljevalg
0 kr.
Kurtage ved handel i PensionDanmark-fonde i Frit Puljevalg
0 kr.
Tillæg/fradrag til indre værdi ved køb/salg
0 kr.
Handel i eksterne fonde
Satser i PensionDanmark 2018
Ekstra årlige depotomkostninger ved valg af eksterne fonde i Frit Puljevalg
0 kr.
Kurtage ved handel i eksterne fonde i Frit Puljevalg
0,10 pct.
Valggebyr ved handel i eksterne fonde i Frit Puljevalg
0 kr.
Tillæg/fradrag til indre værdi ved køb/salg
0,25 pct.
Forvaltningsomkostninger i eksterne fonde i Frit Puljevalg 2)
0,75-1,40 pct.

1) Beløbet viser de omkostninger, der er forbundet med at investere din opsparing – fx omkostninger ved handel med værdipapirer, depotgebyrer til depotbanker og betalinger til formueforvaltere mv. Investeringsomkostningerne er beregnet i pct. af den gennemsnitlige pensionsopsparing og er baseret på de forventede investeringsomkostninger for 2018. Heri er indeholdt de 0,075 pct., der trækkes på medlemmets puljekonto til dækning af de interne investeringsomkostninger. Det enkelte medlem kan have lavere eller højere investeringsomkostninger afhængig af alder, risikoprofi, og om der er foretaget valg i Frit Pujlevalg.

2) Forvaltningsomkostningerne i de eksterne fonde er opgjort netto, da alle rabatter fra eksterne forvaltere (kickback) til PensionDanmark går direkte tilbage til medlemmerne.