Luk
Luk

Redegørelser fra Finanstilsynet

Her kan du læse mere om vores redegørelser fra Finanstilsynet.

Tilsyn af Finanstilsynet
PensionDanmark er under tilsyn af Finanstilsynet og modtager inspektionsbesøg efter tilsynets bestemmelser.

Finanstilsynet kan kontaktes på følgende adresse:

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K

Hjemmeside: www.finanstilsynet.dk
Telefon: 33558282
Mail: finanstilsynet@ftnet.dk

Eventuelle redegørelser eller bemærkninger fra tilsynets side som led i tilsynets virksomhed vil blive gengivet herunder.December 2021: PensionDanmark modtager to påbud efter funktionsinspektion

Finanstilsynet var i december 2021 på funktionsinspektion i PensionDanmark med fokus på investeringsområdet og risikostyringsområdets organisering og sammenhæng med investeringsområdet.

På baggrund af inspektionen modtog PensionDanmark to påbud. Finanstilsynet konstaterede endvidere ved inspektionen, at organiseringen på risikostyringsområdet er blevet styrket.

Læs Finanstilsynets redegørelse