Luk
Luk

PensionDanmark modtager to påbud fra Finanstilsynet efter funktionsinspektion

Finanstilsynet var i december 2021 på funktionsinspektion i PensionDanmark med fokus på investeringsområdet og risikostyringsområdets organisering og sammenhæng med investeringsområdet.

På baggrund af inspektionen modtog PensionDanmark to påbud. Finanstilsynet konstaterede endvidere ved inspektionen, at organiseringen på risikostyringsområdet er blevet styrket.

Læs Finanstilsynets redegørelse