Luk
Luk

Hvad betyder coronakrisen for din pension?

Opdateret den 19. maj 2020.

Finansmarkederne reagerede henover marts måned voldsomt på spredningen af Corona-virus, og da det så værst ud i slutningen af marts var de globale aktiemarkeder faldet med godt 30 pct. Siden da har markederne dog genvundet omtrent halvdelen af det tabte. Bedringen i markederne afspejler, at smittespredningen ser ud til at have kulmineret, hvilket får flere og flere lande til at iværksætte eller forberede en gradvis genåbning. 

Det er ikke sikkert, at finansmarkederne fuldt ud har indregnet konsekvenserne af en måske langvarig økonomisk krise i den globale økonomi. I PensionDanmark fastholder vi derfor en forsigtig linje i investeringspolitikken.

Log ind her og se din pensionsopsparing og afkast

Størrelsen af din pension
Har du mere end 10 – 12 år til forventet pensionering, er der ingen grund til at frygte, at den nuværende uro i markederne får væsentlig betydning for størrelsen af din pension.

Er du gået på pension, betyder det desværre, at kursfaldene i markederne kan ende med at få negative konsekvenser for din pension:

  • Såfremt 2020 ender med at give et negativt investeringsafkast, vil der være behov for at nedsætte ratepensionen. Ved det nuværende investeringsafkast vil din ratepension i 2021 skulle nedsættes med omkring 4-7 pct.
  • For den livsvarige alderspension gør PensionDanmark det, at når du går på pension, så sættes der et beløb til side, som vi kan trække på i år med dårlige afkast. Lige nu er det mest sandsynlige, at vi kan fastholde udbetalingen fra den livsvarige alderspension uforandret i 2021.