Luk
Luk

Corona får afkastet til at falde

Opdateret den 1. april 2020.

Finansmarkederne har reageret voldsomt på spredningen af Corona-virus, som får stadig flere lande til at foretage mere og mere drastiske tiltag for at inddæmme smitten, som reelt lukker ned for store dele af økonomien.

Selvom markederne er stabiliseret lidt de seneste dage, er aktiemarkederne rundt om i verden faldet med næsten 25 pct. siden nytår. Der er også betydelige tab på bl.a. virksomhedsobligationer.

Selvom aktiemarkederne er faldet voldsomt, er afkastet faldet noget mindre. Det skyldes, at PensionDanmark investerer i mange forskellige typer af aktiver. Ved at sprede investeringerne bliver porteføljen samlet set mere robust og vil være bedre rustet til at klare forskellige typer af økonomiske situationer.

Claus Stampe, Investeringsdirektør i PensionDanmark fortæller:

”I PensionDanmark sammensætter vi vores investeringer, så vi spreder risikoen for medlemmerne. Samtidig sørger vi for at de medlemmer, der nærmer sig pensionsalderen, har færre aktier og dermed har mindre investeringsrisiko. Det betyder samlet set, at PensionDanmark er kommet relativt godt gennem de seneste ugers uro”.

For medlemmer op til 45 år ligger årets afkast lige nu omkring -12 pct. Er man ældre end 45 år, og derfor har færre aktier i sin opsparing, er tabet mindre. For et 67-årigt medlem ligger årets afkast således omkring -8 pct. Til sammenligning var afkastet i 2019 16,1 pct. for medlemmer op til 45 år og 9,0 pct. for et 67-årigt medlem.

Har du mere end 10 – 12 år til forventet pensionering, er der ingen grund til at frygte, at den nuværende uro i markederne får væsentlig betydning for størrelsen af din pension. Man skal huske, at aktiemarkederne efter en periode med kraftige aktiekursfald typisk genvinder en væsentlig del af kursfaldene i de efterfølgende år. Så står man ikke umiddelbart foran at skulle gå på pension, har man mange år til at indhente årets kurstab. De mange hjælpepakker mv. fra myndigheder og centralbanker verden over, som skal hjælpe de hårdest ramte virksomheder og medarbejdere igennem en svær tid reducerer risikoen for, at nedlukningen af økonomien ender med at forårsage meget betydelige varige skader på økonomien.

Er du tæt på pensionen eller allerede gået på pension, er årets tab mindre end for de yngre medlemmer med længere investeringshorisont. Det ændrer dog desværre ikke på, at kursfaldene i markederne kan ende med at få negative konsekvenser for din pension. PensionDanmarks pensionister modtager typisk både en livsvarig alderspension og en ratepension.

  • For ratepensionens vedkommende fastsættes pensionen normalt for et kalenderår ad gangen. Såfremt 2020 ender med at give et negativt investeringsafkast, vil der være behov for at nedsætte ratepensionen. Ved det nuværende investeringsafkast vil din ratepension i 2021 skulle nedsættes med omkring 6-10 pct.
  • For den livsvarige alderspension gør PensionDanmark det, at når du går på pension, så sættes der et beløb til side, som vi kan trække på i år med dårlige afkast. Selv i en situation som den nuværende, er der derfor en meget beskeden risiko for, at det bliver nødvendigt at nedsætte din livsvarige alderspension. Lige nu er det mest sandsynlige, at vi kan fastholde udbetalingen fra den livsvarige alderspension uforandret i 2021.

 

Læs mere: Sådan investerer vi dine penge