Luk
Luk

Medlemmer får rente med forsinkelse

Grundet en fejl er en mindre del af medlemmernes rente for perioden 2011-15 ikke blevet overført til de individuelle pensioner. Fejlen er rettet, og det resterende beløb sendes nu til medlemmerne.

De forsinkede overførsler skyldes, at en lille del af renten ikke er blevet overført til medlemmernes individuelle opsparinger.

Det bliver der rettet op på nu, og den resterende del af renten sendes til medlemmerne sammen med en forrentning baseret på renten i den mellemliggende periode.

De udestående beløb er i gennemsnit mindre end 400 kroner før afregning af pensionsafkastbeskatning og eventuel afgift.

Fejlen er opdaget i forbindelse med overgangen til et nyt it-system. Det nye systems opbygning forhindrer sammen med de gældende forretningsgange og en skærpet kontrolindsats, at samme fejl vil kunne ske igen.

PensionDanmark vil i den kommende tid udsende breve til de omfattede medlemmer med oplysninger om tilgodehavende og proces for tilbageførsel.

Har du spørgsmål?
PensionDanmarks medlemsrådgivning sidder klar til at besvare spørgsmål om overførslerne og kan kontaktes på 7012 1330 alle hverdage mellem klokken 8 og 18.