Luk
Luk

Hvad betyder inflationen og renter for din opsparing?

Kraftige prisstigninger på især gas, strøm og fødevarer har ført til en stigende inflation. Og alt det har betydning for din økonomi i hverdagen – og din pensionsopsparing.

Den høje inflationen har fået centralbankerne i både Europa og USA til at sætte renterne op, og så bliver det dyrere for os forbrugere at låne penge. Og når det bliver dyrere at låne, så bruger vi heller ikke så mange penge. Derved dæmpes aktiviteten i økonomien, så inflationen igen kan komme ned og ikke bider sig fast.

Men centralbankernes kamp mod inflationen kommer med en pris. Udsigten til at centralbankerne sender renterne i vejret, og at de måske ender med at udløse et betydeligt tilbageslag i økonomien, har således allerede ført til væsentlige kursfald i både aktie- og obligationsmarkederne. Og det har påvirket din opsparing.

Du kan opleve, at din opsparing falder
Din opsparing er investeret i både aktier, obligationer, ejendomme og infrastruktur (fx vindmøller, nye veje og broer). Og når der er uro – fx en krig eller en økonomisk krise som lige nu - så er det typisk især aktierne, der falder i værdi. Men i den nuværende situation, hvor centralbankerne sætter renterne op for at bekæmpe inflationen, har vi også set væsentlige kursfald på obligationsmarkederne.

De globale aktiemarkeder faldet med knap 15 pct. siden årsskiftet, mens danske stats- og realkreditobligationer samlet har givet et tab på omtrent 12 pct. (opgjort den 7. september 2022).

Vi investerer dine penge for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension. I vores pensionspuljer modvirkes tabet i aktie- og obligationsmarkederne af positive afkast på investeringerne i infrastruktur og ejendomme. Desuden har det bidraget positivt, at din pensionsopsparing også indeholder såkaldte finansielle kontrakter (renteswaps), som giver en gevinst, når renten stiger.

Når du logger ind på pension.dk, kan du på dit opsparingsoverblik altid se, præcist hvor meget din opsparing er steget eller faldet – også tilbage i tid.

Se, hvordan det går med din opsparing

Over tid vil din opsparing vokse
Alle vores medlemmer oplever lige nu, at de stigende renter og uroen i aktiemarkederne har fået deres opsparing til at falde.

Claus Stampe, investeringsdirektør i PensionDanmark, uddyber: ’Vi investerer i flere forskellige typer af aktiver (fx aktier, obligationer, ejendomme og vindmølleparker), og vi er kommet fornuftigt igennem de seneste måneders uro i markederne.

De seneste år har vi haft meget høje afkast, hvor vores medlemmers opsparingerne er steget. I 2021 fik alle medlemmer under 46 år fx et afkast på 16,0 pct., mens afkastet for et 67-årigt medlem udgjorde 10,3 pct. Derfor er det vigtigt at huske på, at over tid vil dit afkast igen være positivt – og din opsparing vil vokse. Ligesom vi så det efter finanskrisen i 2008 og coronakrisen i Europa i 2020.’

Læs mere om hvordan vi investerer dine penge


Opdateret 7. oktober 2022.