Typiske spørgsmål

Hvilke kurser kan du komme på?

Du kan vælge mellem en lang række AMU-kurser inden for dit fagområde, eller du kan forbedre dine færdigheder i at læse, skrive og regne.

Hvordan kommer du på kursus?

Du skal snakke med din arbejdsgiver om, hvilke kurser du gerne vil på.

Her på siden kan du se forslag til efteruddannelser inden for din fagområde og finde inspiration til kurser. 

Du skal IKKE tilmelde dig. Det gør din arbejdsgiver, når I er enige om, hvilke kurser du skal på.

Koster det noget?

Din arbejdsplads giver dig typisk fuld eller delvis løn, mens du er på efteruddannelse eller kursus. Får du delvis løn, kan du forvente at få omkring 85% af din normale løn. 

Når du kommer på kursus, får din arbejdsgiver tilskud fra Staten og en uddannelsesfond. Derfor vil det i de fleste tilfælde ikke koste noget, hverken for dig eller din arbejdsgiver at efteruddanne dig. 

Hvad er en uddannelsesfond?

En uddannelsesfond er en fond, der er oprettet af arbejdsmarkedets parter. Fonden giver tilskud til virksomhederne, når de sender medarbejdere på kurser og efteruddannelser, fx kan virksomhederne via fonden få tilskud til løn, undervisning og transport. Det betyder, at i langt de fleste tilfælde koster det ikke noget for hverken dig eller din arbejdsgiver, når du er på kursus eller efteruddannelse.