Typiske spørgsmål

Hvem får pengene, når jeg dør?

Vi udbetaler til dem, du har valgt.  

Hvis du ikke aktivt har valgt nogen, udbetaler vi til nærmeste pårørende. Det er en god og dækkende løsning for mange.   

Rækkefølgen for nærmeste pårørende er:   

  • Ægtefælle  
  • Samlever, hvis I har boet sammen i mindst to år, eller hvis I har børn sammen  
  • Børn eller børnebørn – dem man kalder livsarvinger  
  • Arvinger efter testamente  
  • Arvinger efter arveloven
Kan jeg ændre på, hvem der får min pensionsopsparing, når jeg dør?

Ja, du kan vælge én eller flere personer, som skal have pengene.

Du kan dog ikke vælge helt frit på grund af skatteregler. Dem, du kan vælge mellem, på pension.dk er:

  • Din ægtefælle eller samlever
  • Dine børn eller børnebørn
  • Din tidligere ægtefælle, hvis I er separeret eller fraskilt.

Hvis du vil have, at andre skal have pengene, skal du ringe til os på 7012 1330. Så kan vi tage en snak om dine muligheder.

Her kan du vælge, hvem der skal have pengene

Hvad sker der med pengene, hvis jeg dør, efter at jeg er begyndt at få udbetalt mine pensioner 

Du har typisk tre opsparinger, og de vil blive udbetalt til dine efterladte sådan her:   

Aldersopsparing 
Hvis du ikke har fået udbetalt hele din aldersopsparing, får dine efterladte resten af pengene. Udbetalingen er skattefri.   

Ratepension 
Hvis der stadig er penge på din ratepension, får dine efterladte resten af pengene. Pengene bliver udbetalt samlet som et engangsbeløb.   

Livsvarig pension 
Din livsvarige pension har Pensionssikring, som typisk gælder de første 10 år efter, at udbetalingen er begyndt. Det betyder, at dine efterladte får resten af de penge, du skulle have fået udbetalt i den periode, som Pensionssikringen dækker. Pengene bliver udbetalt samlet som et engangsbeløb.  
 
Den del af din livsvarige pension, som ikke kan sikres, bliver ikke udbetalt til dine efterladte.   

Du kan vælge Pensionssikring fra. Det kan være en fordel, fx hvis du er alene og ikke har børn. Så får du mere udbetalt til dig selv.    

Afgift til staten og boafgift 
Før udbetaling af ratepension og livsvarig pension trækker vi 40 procent i afgift til staten. Hvis der er en boafgift, trækker vi også den fra alle beløb.