Luk
Luk

Typiske spørgsmål

Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål om din pensionsordning i PensionDanmark.

Alle
Opsparing
Forsikring
Sundhed
Seniorer
Efteruddannelse

Generelt

Hvad er mit policenummer?

Hvad er mit policenummer?

Som medlem i PensionDanmark har du ikke et policenummer. I stedet har du et aftalenummer, som er det samme som dit CPR-nummer.

Hvornår kan jeg gå på pension?

Hvornår kan jeg gå på pension?

Du kan tidligst gå på pension, når du er fyldt 60 år. Og du skal begynde at få udbetalt din pension, senest når du fylder 75 år.

Det er din fødselsdato, der afgør, hvornår du kan begynde at få udbetalt din pension.  

Hvis din pensionsordning er oprettet før den 1. maj 2007, kan du dog altid begynde at få den udbetalt, når du fylder 60 år. Din fødselsdato har fortsat betydning for din efterlønsalder og folkepensionsalder.

Hvornår er du født? Du kan tidligst få udbetalt din pension, når du er Efterlønsalder Folkepensionsalder
Før 1. januar 1954 60 år 60 år 65 år
1. januar 1954 til 30. juni 1954 60 år 60½ år 65½ år
1. juli 1954 til 31. december 1954 60 år 61 år 66 år
1. januar 1955 til 30. juni 1955 60 år 61½ år 66½ år
1. juli 1955 til 31. december 1955 60 år 62 år 67 år
1. januar 1956 til 30. juni 1956 60 år 62½ år 67 år
1. juli 1956 til 31. december 1958 60 år 63 år 67 år
1. januar 1959 til 30. juni 1959 60½ år 63½ år 67 år
1. juli 1959 til 31. december 1959 61 år 64 år 67 år
1. januar 1960 til 30. juni 1960 61½ år 64 år 67 år
1. juli 1960 til 31. december 1962 62 år 64 år 67 år
1. januar 1963 eller senere 63 år* 65 år* 68 år*

*Pensionalderen kan nå at ændre sig som følge af politiske beslutninger.

Hvor meget betaler jeg for administration?

Hvor meget betaler jeg for administration?

I 2020 betaler du 297 kr. for at få administreret din pension i PensionDanmark.

Prisen er den samme for alle medlemmer i PensionDanmark.

Kan jeg få breve fra PensionDanmark i e-Boks?

Kan jeg få breve fra PensionDanmark i e-Boks?

Ja, du kan modtage og opbevare breve fra PensionDanmark i din e-Boks. Du kan se breve fra PensionDanmark i din indbakke - den ligger under 'Mit overblik.' 

Vi anbefaler, at du indtaster din mail og mobilnummer i din profil på e-Boks. Så får du besked, når der er ny post i din e-Boks.

Sæt penge ind

Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke bliver indbetalt så meget som forventet?

Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke bliver indbetalt så meget som forventet?

Tag fat i din arbejdsgiver, hvis der bliver sat færre penge ind på din pension, end du har regnet med. Så kan I få styr på sammen, om du får det, du har ret til ifølge din overenskomst.

Kan mine indbetalinger trækkes fra i skat?

Kan mine indbetalinger trækkes fra i skat?

De fleste af de penge, du sætter ind på din pension, er fradragsberettigede. Men du skal ikke selv trække dem fra på selvangivelsen.

Indbetalingen på din pension er nemlig trukket fra i din løn, før skatten bliver beregnet.

Der kommer ikke nogen indbetalinger på min opsparing lige nu. Bliver den ædt op af gebyrer?

Der kommer ikke nogen indbetalinger på min opsparing lige nu. Bliver den ædt op af gebyrer?

Din opsparing kan godt vokse, selvom der ikke bliver indbetalt penge på den.

Du betaler kun et lille beløb, der går til at administrere din opsparing. I 2020 er det på 297 kr. Men samtidig investerer vi dine penge, så du får renter hver måned. Det betyder som regel, at opsparingen vokser alligevel.

Hvis din opsparing er meget lille, kan det dog godt være, at du får mindre i rente, end du betaler for administration. Ring til os på 7012 1330, hvis du er i tvivl.

Kan jeg indbetale et ekstra beløb på min pension?

Kan jeg indbetale et ekstra beløb på min pension?

Ja, du kan nemt indbetale ekstra på din pensionsopsparing.

Du kan enten vælge at sætte et engangsbeløb ind med dit dankort eller at indbetale et fast beløb hver måned med betalingsservice.

Du gør det ved at logge ind på pension.dk og finde afsnittet "Tilpas din opsparing". Der kan du se dine muligheder, og hvordan du selv kan indbetale på din pensionsopsparing.

Hvordan kan jeg se, om der er blevet indbetalt til min opsparing?

Hvordan kan jeg se, om der er blevet indbetalt til min opsparing?

Når du logger på PensionDanmarks hjemmeside, kan du se, hvor meget der bliver indbetalt på din pension måned for måned.

Jeg har fået nyt job uden overenskomst. Kan jeg selv fortsætte med at indbetale til PensionDanmark?

Jeg har fået nyt job uden overenskomst. Kan jeg selv fortsætte med at indbetale til PensionDanmark?

Ja, du kan indbetale penge på din pensionsopsparing - som løbende betalinger via betalingsservice eller som et engangsbeløb. Men du kan ikke selv indbetale til dine forsikringer hos os. 

Du beholder automatisk dine forsikringer i et år, fra indbetalingerne fra din arbejdsgiver stopper. Og du kan forlænge dem med fire år mere - altså op til fem år i alt. I den periode trækker vi prisen for forsikringerne fra din opsparing.

Saml dine opsparinger

Hvad er kursværn?

Hvad er kursværn?

Kursværn er en ekstra omkostning, du betaler, hvis du vil overføre din pension til et andet selskab. Ofte er det en procentdel af din opsparing, du skal betale.

Kursværn bliver typisk indført, når der er meget uro på investeringsmarkederne - fx nu på grund af coronakrisen. Ønsker du at samle din pension hos os, bør du først undersøge, om dit nuværende selskab har indført kursværn.

Hvad koster det at flytte min pensionsopsparing?

Hvad koster det at flytte min pensionsopsparing?

Uanset om du flytter din opsparing til eller fra PensionDanmark, tager vi ikke noget gebyr for det. Men vær opmærksom på, at det selskab, du flytter pengene væk fra eller hen til, måske skal have betaling for det.

Hvad sker der med mine forsikringer, hvis jeg flytter min opsparing fra et andet selskab?

Hvad sker der med mine forsikringer, hvis jeg flytter min opsparing fra et andet selskab?

Når du overfører hele din opsparing fra et andet selskab, stopper de forsikringer, du havde der. Vær opmærksom på, om forsikringerne er anderledes end dem, du har i PensionDanmark. Derfor kan det være en god idé at se på, om du har brug for at ændre på dine forsikringer.

Du kan altid ændre på dine forsikringer i PensionDanmark. Du kan for eksempel vælge, hvor stor forsikringen skal være ved kritisk sygdom, førtidspension og dødsfald.

Kan jeg nøjes med at overføre noget af min pensionsopsparing til PensionDanmark?

Kan jeg nøjes med at overføre noget af min pensionsopsparing til PensionDanmark?

Ja, det kan du godt. Ring til os på 7012 1330 og hør, hvad der bedst kan betale sig.

Kan jeg samle mine pensionsopsparinger hos jer?

Kan jeg samle mine pensionsopsparinger hos jer?

Ja, det kan du godt i langt de fleste tilfælde. På hjemmesiden pensionsinfo.dk kan du få et overblik over, hvor du har andre pensionsopsparinger.

Hvis du vil overføre nogen af opsparingerne til PensionDanmark, kan du gøre det online.

Vi tager ikke gebyr for at flytte pengene. Måske skal du betale noget til det andet selskab, men de penge bliver tjent ind igen, fordi du slipper for at betale for to pensionsordninger.

Kan jeg overføre min opsparing til et andet pensionsselskab?

Kan jeg overføre min opsparing til et andet pensionsselskab?

Ja, det kan du. Du skal dog være opmærksom på, at du kun kan overføre din opsparing til det, man kalder for en obligatorisk pensionsordning. En obligatorisk pensionsordning vil sige, at din arbejdsgiver eller din overenskomst på dine vegne beslutter, at du skal indbetale pension i et bestemt selskab. I en obligatorisk pensionsordning vælger du altså ikke selv dit pensionsselskab. Samtidig er der forskel på, om din opsparing er på mere eller mindre end 51.500 kroner.

 • Er din opsparing på 51.500 kroner eller mere. Så skal du søge om at overføre pengene senest tre år efter, du har skiftet job. Ellers mister du muligheden
 • Er din opsparing på 51.500 kroner eller mindre, har du ingen tidsbegrænsning.

Min nye arbejdsgiver betaler normalt pension til et andet selskab. Kan jeg få dem til indbetale til PensionDanmark?

Min nye arbejdsgiver betaler normalt pension til et andet selskab. Kan jeg få dem til indbetale til PensionDanmark?

Nej, det kan du desværre ikke.

Du kan kun have en opsparing hos os, hvis din arbejdsgiver har en overenskomst, som gør, at de skal indbetale til pension hos os i PensionDanmark.

Kan jeg flytte min pension til en bank?

Kan jeg flytte min pension til en bank?

Nej, du kan ikke overføre din pensionsopsparing til en almindelig bankopsparing.

Investering

Hvad er markedsrente?

Hvad er markedsrente?

Som medlem af PensionDanmark får du markedsrente på din opsparing. Markedsrente betyder, at du får en rente, som svarer til, hvor stort afkastet er på de penge, vi investerer for dig. Med andre ord går overskuddet videre til dig. Med markedsrente er renten forskellig hver måned, fordi der forskel på, hvor godt investeringerne går. Afkastet kan være både positivt og negativt.

Hvor stort er mit afkast?

Hvor stort er mit afkast?

Hver måned bliver der lagt renter oven i din opsparing. Renterne svarer til det afkast, der er kommet ud af PensionDanmarks investeringer. Det betyder, at renterne på din opsparing varierer, og at de både kan være positive og negative.

Medlemmerne får hele overskuddet i pensionsordningen – der er ingen aktionærer, der skal tjene på ordningen.

Hvorfor er der større risiko ved at investere i aktier?

Hvorfor er der større risiko ved at investere i aktier?

Når man investerer i aktier, sætter man penge i et firma. Hvis det firma, man har investeret i, klarer sig dårligere end forventet, betyder det, at firmaets aktie falder.

Det er meget uforudsigeligt, om firmaer klarer sig godt eller dårligt, og derfor kan man hurtigt miste penge. Til gengæld kan man også hurtigt tjene penge, når det går godt.

PensionDanmark investerer altid din opsparing i en blanding af aktier og obligationer, så risikoen ikke bliver for stor. På den måde har du en god chance for at tjene på aktierne, og samtidig er du sikret et mere stabilt afkast fra obligationerne.

Hvorfor sænker I min risiko med alderen?

Hvorfor sænker I min risiko med alderen?

Det gør vi for at sikre dig mod pludselige kursfald tæt på din pensionsalder. Så jo ældre du bliver, desto mindre bliver andelen i aktier og andre risikofyldte investeringer.

Hvor sikkert bliver mine penge investeret?

Hvor sikkert bliver mine penge investeret?

Når vi investerer din opsparing, har vi stort fokus på at sprede investeringerne, så der er mindre risiko for at tabe penge. Vi sætter ikke din tryghed og sikkerhed over styr bare for at få et lidt højere afkast.

Din opsparing bliver investeret ud fra, hvor gammel du er. Når der stadig er lang tid til din pension, bliver en stor del af pengene investeret i aktier. Det kan give et højere afkast, men der er også en større risiko.
Når du bliver ældre, investerer vi mere og mere af din opsparing i stabile investeringer som for eksempel obligationer. På den måde kan du bedre regne med, hvordan din økonomi kommer til at se ud, når du går på pension.

Hvordan investerer I min opsparing?

Hvordan investerer I min opsparing?

Som medlem af PensionDanmark bliver din opsparing investeret i alderspuljer, hvor risikoen gradvist bliver sat ned, efter du er fyldt 41 år.

Indtil du er fyldt 41 år, bliver knap 50 pct. af din opsparing investeret i aktier. 30 pct. bliver investeret i erhvervsobligationer, ejendomme og infrastruktur (for eksempel vindmølleparker). Kun knap 20 pct. af din opsparing er investeret i almindelige obligationer.

Når du bliver ældre, investerer vi mere og mere af din opsparing i stabile investeringer som for eksempel obligationer. Og når du bliver 65 år, er kun 25 pct. af dine penge investeret i aktier.

Hvis du vil investere dine penge på en anden måde, kan du bruge Frit Puljevalg, hvor du helt selv vælger, hvordan du vil investere din opsparing. Det kan for eksempel være 100 pct. aktier.

Du kan også vælge et produkt med højere eller lavere risiko. Så sørger PensionDanmark stadig for at styre, hvordan din opsparing bliver investeret.

Hvad får jeg i afkast?

Hvad får jeg i afkast?

Dit afkast varierer alt efter, hvordan investeringerne går.

Bliver mine penge investeret miljøvenligt?

Bliver mine penge investeret miljøvenligt?

Frit puljevalg er et tilbud til dig, der gerne selv vil styre, hvordan din pensionsopsparing bliver investeret.

Du kan tilmelde dig Frit puljevalg ved at logge ind på pension.dk. Du kan ændre på dine investeringer dagligt, hvis du har lyst, og du kan altid vælge, at PensionDanmark igen skal investere pengene for dig.

Når du vælger Frit puljevalg, er der ikke nogen, der holder øje med markederne for dig og tilpasser dine investeringer undervejs. Det skal du selv sørge for.

Har du ikke tid til det, er det måske bedre, du lader os investere for dig. Vi overvåger markedet og justerer investeringerne løbende. Vi sænker også din risiko helt automatisk i takt med, at du bliver ældre.

Husk, du skal leve af din pensionsopsparing resten af dit liv, når først du går på pension.

Hvad er Frit puljevalg?

Hvad er Frit puljevalg?

Frit puljevalg er et tilbud til dig, der gerne selv vil styre, hvordan din pensionsopsparing bliver investeret.

Du kan tilmelde dig Frit puljevalg ved at logge ind på pension.dk. Du kan ændre på dine investeringer dagligt, hvis du har lyst, og du kan altid vælge, at PensionDanmark igen skal investere pengene for dig.

Får jeg stadig renter, når jeg er begyndt at få udbetalt min opsparing?

Får jeg stadig renter, når jeg er begyndt at få udbetalt min opsparing?

Ja, så længe du har penge stående i PensionDanmark, får du renter af beløbet. Renterne afhænger af, hvor meget vi tjener på at investere din opsparing.


Få udbetalt din pension

Gå på pension lidt efter lidt

Gå på pension lidt efter lidt

Når du har nået pensionsalderen, kan du vælge at gå delvist på pension. Det betyder, at du begynder at få udbetalt noget af din pension. Det kan for eksempel gøre, at din økonomi er sund, selvom du arbejder mindre.

Hvad er den bedste løsning for dig?
Du kan vælge at få udbetalt din pension på mange måder. Vi kan hjælpe dig med at finde den løsning, der passer bedst til din økonomi og dine fremtidsplaner.

Book et møde eller ring til os på 7012 1330. Så finder vi den rigtige løsning sammen.

Hvordan kan det bedst betale sig at få udbetalt min pension?

Hvordan kan det bedst betale sig at få udbetalt min pension?

Du kan få udbetalt din opsparing på mange forskellige måder. Hvad der er den  bedste måde for dig, afhænger af, hvordan din samlede økonomi ser ud.

Derfor er det bedst, at du ringer til os på 7012 1330. Så kan vi finde den løsning, der er bedst for dig.

Hvilken konto bliver min pension sat ind på?

Hvilken konto bliver min pension sat ind på?

Pengene, som du får udbetalt fra din pensionsopsparing, bliver sat ind på din NemKonto.

Skal jeg starte med at få udbetalt alle opsparinger på én gang?

Skal jeg starte med at få udbetalt alle opsparinger på én gang?

Nej, du behøver ikke at gå i gang med at udbetale alle dine pensionsopsparinger på samme tid. Du kan vælge en fleksibel pensionering, der betyder, at du for eksempel kan få udbetalt den livsvarige pension og ratepensionen på forskellige tidspunkter.

Du kan sætte din pension sammen på mange forskellige måder, så hvis du vil have en fleksibel pensionering, skal du ringe til en af vores rådgivere på 7012 1330. Så kan de hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du får mest ud af dine penge.

Hvor meget jeg får udbetalt hver måned, når jeg går på pension?

Hvor meget jeg får udbetalt hver måned, når jeg går på pension?

Det kan du få et billede af, hvis du logger ind på pension.dk. Under overskriften "Hvad kan du forvente at få udbetalt?" kan du få et samlet overblik over din pensionsopsparing i PensionDanmark. Du kan også hente tal fra dine andre opsparinger, så for eksempel ATP og folkepension også bliver vist.

Tallene, du ser, viser, hvor meget du kan få udbetalt, sådan som situationen er lige nu. De kan både blive højere og lavere alt efter, hvor meget du lægger til side, og hvor høje renter du får på din opsparing.

Jeg flytter til udlandet. Kan jeg få udbetalt hele min pensionsopsparing?

Jeg flytter til udlandet. Kan jeg få udbetalt hele min pensionsopsparing?

Ja, når du flytter permanent til udlandet, kan du godt få udbetalt hele din opsparing. Staten trækker 60 pct. af beløbet i afgift.

Du kan få udbetalt pengene ved at udfylde et skema eller ved at ringe til os på 7012 1330.

Hent skemaet her.

Starter min pension automatisk, eller skal jeg gøre noget for at sætte det i gang?

Starter min pension automatisk, eller skal jeg gøre noget for at sætte det i gang?

Når du vil begynde at få udbetalt din pension, skal du selv sætte den i gang.
Det kan du gøre ved at logge ind på pension.dk.

Det er en rigtig god idé at tale med en af vores rådgivere først, så du kan få udbetalt din pension på den måde, der passer bedst for dig. Du kan ringe og få gode råd på 7012 1330. Vi sidder klar alle hverdage 8-21.

Kan jeg få udbetalt hele min opsparing som et engangsbeløb, når jeg går på pension?

Kan jeg få udbetalt hele min opsparing som et engangsbeløb, når jeg går på pension?

Formålet med din pensionsopsparing er at give dig en en sund økonomi, når du går på pension. Derfor kan du normalt ikke få udbetalt hele din pension på én gang. Det kan dog lade sig gøre, hvis pensionen er under en vis størrelse.

Din aldersopsparing eller kapitalpension kan du godt få på én gang.

Pengene på din ratepension og livsvarige pension bliver som regel udbetalt lidt efter lidt hver måned. Ratepensionen kan du få udbetalt på mellem 10 og 30 år, og den livsvarige pension har du glæde af, så længe du lever.

Kan jeg få udbetalt min pensionsopsparing, før jeg går på pension?

Kan jeg få udbetalt min pensionsopsparing, før jeg går på pension?

Nej, du kan ikke få udbetalt pengene fra din pensionsopsparing, inden du går på pension.

Den eneste undtagelse fra den regel er, hvis du flytter permanent til udlandet.

Dine forsikringer

Hvor længe får jeg supplerende seniorpension?

Hvor længe får jeg supplerende seniorpension?

Din forsikring stopper automatisk 3 år, før du når folkepensionsalderen. Du modtager derfor hver måned din supplerende senior- og førtidspension fra os, indtil tre år før din folkepensionsalder.

Hvornår kan jeg få udbetalt supplerende seniorpension?

Hvornår kan jeg få udbetalt supplerende seniorpension?

Du kan søge om at få udbetalt den supplerende seniorpension hos os, hvis du bliver tilkendt offentlig seniorpension og har forsikringen ved senior- og førtidspension.

Hvis du skal på seniorpension, kan du ringe til os på 7012 1330 og få rådgivning.

Hvad skal I bruge min journal til?

Hvad skal I bruge min journal til?

Når du søger om at få penge fra din forsikring ved kritisk sygdom, bruger vi din journal til at bekræfte, at du har en af de sygdomme, forsikringen dækker. Vi ser kun på de oplysninger, der er relevante for at give dig svar på, om du kan få penge fra din forsikring.

Hvor længe går der, før jeg får svar?

Hvor længe går der, før jeg får svar?

Sagerne om kritisk sygdom er meget forskellige. Derfor er der også stor forskel på, hvor længe der går, før man får et svar.

Hvis du vil have svar så hurtigt som muligt, skal du sende os din journal, når du søger om at få udbetalt pengene. Så kan vi hurtigere få et overblik over sagen.

Hvis du ikke sender din journal med, går der en del længere tid, inden du får svar.

Jeg har ikke min journal. Kan jeg stadig få penge fra min forsikring ved kritisk sygdom?

Jeg har ikke min journal. Kan jeg stadig få penge fra min forsikring ved kritisk sygdom?

Ja, du kan godt få pengene, selvom du ikke sender din journal med, når du ansøger. Hvis vi ikke får din journal tager det dog en del længere tid, før vi kan give dig et svar. Tiden bliver brugt på at finde og samle oplysninger om dit sygdomsforløb.

For at vi kan finde oplysningerne for dig, beder vi om dit samtykke, når du ansøger. Når du ansøger, kan du også se en guide til, hvordan du kan hente din journal på sundhed.dk.

Hvor meget betaler jeg for mine forsikringer?

Hvor meget betaler jeg for mine forsikringer?

Prisen for dine forsikringer afhænger af, hvilke forsikringer du har, og hvor store beløb, du er forsikret for.

Prisen bliver trukket fra din opsparing hver måned. Når du ændrer på dine forsikringer, kan du se prisen før og efter ændringen, inden du beslutter dig.

Her kan du se, hvad du betaler i forsikringsomkostninger

Hvad betyder det, at der er krav til diagnosen, når man får en kritisk sygdom?

Hvad betyder det, at der er krav til diagnosen, når man får en kritisk sygdom?

Alt efter hvilken kritisk sygdom man får, er der forskellige krav til, hvordan diagnosen bliver stillet. Kravene er med til at sikre, at diagnosen bliver stillet på den rigtige måde. De sikrer også at pengene går til de mennesker, der er hårdt ramt af deres sygdom. Det er for eksempel, hvis sygdommen er livstruende.

Ring til os på 7012 1335, hvis du har spørgsmål.

Se alle detaljerne
På side 35 til 40 i PensionDanmarks forsikringsbetingelser kan du læse en grundig beskrivelse af, hvilke krav vi stiller i forhold til hver enkelt sygdom, som forsikringen dækker.

Her kan du læse mere om kravene til diagnoserne på de forskellige kritiske sygdomme

Hvordan får jeg erstatning, når jeg har fået en kritisk sygdom?

Hvordan får jeg erstatning, når jeg har fået en kritisk sygdom?

Du skal selv søge om at få erstatningen. Det kan du gøre her på pension.dk.

Du får besked fra Sundhedsstyrelsen, hvis du får en kritisk sygdom, som din forsikring dækker. PensionDanmark samarbejder nemlig med Sundhedsstyrelsen, så du ikke går glip af de penge, du har ret til.

Hvilke sygdomme giver ret til at jeg kan få en udbetaling fra min forsikring?

Hvilke sygdomme giver ret til at jeg kan få en udbetaling fra min forsikring?

Din forsikring dækker nogle bestemte kritiske sygdomme.

Klik her for at se en liste over dem

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din sygdom er dækket, kan du ringe til os på 7012 1335

Kan man anmelde en kritisk sygdom for sent?

Kan man anmelde en kritisk sygdom for sent?

Nej, der er normalt ikke nogen frist for, hvornår du senest skal anmelde en kritisk sygdom til os. Selvom, der er gået flere år, siden du fik sygdommen, kan du stadig søge om at få et engangsbeløb fra din forsikring. Det kræver selvfølgelig, at du også havde forsikringen, da du fik diagnosen.

Den eneste undtagelse er, hvis man dør, inden PensionDanmark får ansøgningen om udbetaling ved kritisk sygdom. Så er ansøgningen kommet for sent, og derfor kan man ikke få udbetalt pengene.

Hvordan bliver jeg meldt ind i patientforeningen?

Hvordan bliver jeg meldt ind i patientforeningen?

Vi sørger for at du bliver meldt ind, når du har fået et engangsbeløb, fordi du har en af de kritiske sygdomme, som din forsikring dækker. Vi betaler det første års kontingent.

Du får et velkomstbrev direkte fra patientforeningen. Når der er gået et år, bestemmer du selv, om du stadig vil være medlem.

Hvad sker der med resten af min pensionsopsparing, hvis jeg går på pension, men dør, før det hele er udbetalt?

Hvad sker der med resten af min pensionsopsparing, hvis jeg går på pension, men dør, før det hele er udbetalt?

Det kommer an på, hvilken type pension det drejer sig om.

Din ratepension får du udbetalt i en periode på mellem 10 og 20 år. Hvis du dør, inden den periode er gået, bliver resten af pengene udbetalt på én gang til dine efterladte. Din livsvarige pension har typisk pensionssikring. Det betyder, at hvis du dør indenfor de første 10 år efter, at du har startet udbetaling, får dine efterladte resten af de penge, du skulle have haft i de 10 år. Pengene bliver udbetalt på en gang.

Der skal betales 40 procet i afgift i begge tilfælde.  

Kan jeg ændre det beløb, mine efterladte får udbetalt?

Kan jeg ændre det beløb, mine efterladte får udbetalt?

I pensionsordningen er fastsat et mindstebeløb, som bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du dør, inden pensionsalderen. Du kan i de fleste tilfælde ændre dette mindstebeløb, så det passer til dine efterladtes behov. Har du børn, vil du måske sætte beløbet op. Er du alene, vil du måske sætte beløbet ned.

Kan jeg ændre på, hvem der får min pensionsopsparing, når jeg dør?

Kan jeg ændre på, hvem der får min pensionsopsparing, når jeg dør?

Ja, du kan vælge én eller flere personer, som skal have pengene.

Du kan dog ikke vælge helt frit på grund af skatteregler. Dem, du kan vælge, er:

 • Din ægtefælle eller samlever
 • Dine børn eller børnebørn
 • Din tidligere ægtefælle, hvis I er separeret eller fraskilt.

Hvis du vil have, at andre end disse skal have pengene, skal du ringe til os på 7012 1330

Her kan du se og ændre på, hvem der skal have pengene

Hvem får pengene, når jeg dør?

Hvem får pengene, når jeg dør?

Hvis du dør, før du går på pension, får dine efterladte udbetalt hele din opsparing.

Pengene bliver udbetalt til nærmeste pårørende, med mindre du har valgt noget andet. Rækkefølgen er:

 • Ægtefælle
 • Samlever, hvis I har boet sammen i mindst to år, eller hvis I har børn sammen
 • Børn eller børnebørn – dem man kalder livsarvinger
 • Arvinger efter testamente
 • Arvinger efter arveloven

Hvorfor kan jeg ikke vælge, at mine forældre eller mine søskende skal have min pensionsopsparing, når jeg dør?

Hvorfor kan jeg ikke vælge, at mine forældre eller mine søskende skal have min pensionsopsparing, når jeg dør?

Når det handler om pension, er der særlige skatteregler for, hvem der kan få pengene fra din pensionsopsparing.

Det betyder, at du her kun kan vælge:

 • din ægtefælle eller samlever
 • dine børn eller børnebørn 
 • din tidligere ægtefælle, hvis I er separeret eller skilt.

Hvis du vil have, at andre skal have pengene, skal du ringe til os på 7012 1330. Så hjælper vi dig.

Hvad er et fleksjob?

Hvad er et fleksjob?

Et fleksjob er en type job, som kommunen kan bevilge dig, hvis du er blevet syg og ikke kan arbejde så meget, som du kunne før. Man kan både få fleksjob i private firmaer og i det offentlige.

Hvornår udbetales der supplerende førtidspension?

Hvornår udbetales der supplerende førtidspension?

Du kan søge om at få udbetalt supplerende førtidspension hos os, hvis du bliver tilkendt offentlig førtidspension og er forsikret. Din forsikring stopper automatisk 3 år, før du når folkepensionsalderen. Du modtager derfor hver måned din supplerende senior- og førtidspension fra os, indtil tre år før din folkepensionsalder.

De fleste medlemmer af PensionDanmark har en forsikring, der gør, at de også får et engangsbeløb, når de kommer på førtidspension. Du kan kun få udbetalt engangsbeløbet, hvis der er mere end 3 år tilbage af den tid, hvor din forsikring dækker. Det betyder, du ikke kan få engangsbeløbet, hvis der er mindre end 6 år til din folkepensionsalder.

Hvis du skal på førtidspension, kan du ringe til os på 7012 1330 og få rådgivning

Hvor længe får jeg supplerende førtidspension?

Hvor længe får jeg supplerende førtidspension?

Din forsikring stopper automatisk 3 år, før du når folkepensionsalderen. Du modtager derfor hver måned din supplerende senior- og førtidspension fra os, indtil tre år før din folkepensionsalder.

Hvis du kommer i fleksjob

Jeg er kommet i fleksjob og tjener mindre. Kan jeg få penge fra PensionDanmark som et supplement?

Jeg er kommet i fleksjob og tjener mindre. Kan jeg få penge fra PensionDanmark som et supplement?

Nej, fleksjob giver dig ikke ret til et ekstra beløb fra PensionDanmark.

Når du kommer i fleksjob, sætter PensionDanmark dog ekstra penge ind på din pensionsopsparing, så den bliver ved med at vokse som før.

Jeg starter i fleksjob og arbejder færre timer. Betyder det, at jeg også sparer mindre op til pension?

Jeg starter i fleksjob og arbejder færre timer. Betyder det, at jeg også sparer mindre op til pension?

Nej, du kan heldigvis stadig spare lige så meget op, som du er vant til.

PensionDanmark har nemlig en særlig ordning for fleksjobbere, hvor vi hver måned lægger penge oven i det beløb, din arbejdsgiver indbetaler på din pension. Det betyder, at der kommer lige så mange penge ind på din pension nu, som før du begyndte i fleksjob.

Sundhed og sygdom

Hvorfor skal I bruge min lægehenvisning?

Hvorfor skal I bruge min lægehenvisning?

Når du skal have en hurtig diagnose, ser vi på din lægehenvisning, for at vi kan finde den helt rigtige speciallæge til dig.

Når du sender din henvisning her på pension.dk, sker det via en sikker forbindelse, så oplysningerne er helt fortrolige.

Bliver jeg behandlet på et privathospital?

Bliver jeg behandlet på et privathospital?

Nej, du får selve behandlingen i det offentlige system. Det er kun, når du skal til undersøgelse, at du bruger en privat klinik eller et privathospital.

Hvis du får brug for genoptræning, kan du bruge de behandlingstilbud, du har i din sundhedsordning.

Hvordan virker hurtig diagnose?

Hvordan virker hurtig diagnose?

Du kan få et hurtigere svar på, hvad du fejler, fordi vi hjælper dig med at finde en tid på en privatklinik. På den måde kan du undgå den ventetid, der nogle gange er, hvis du først skal undersøges hos en almindelig speciallæge.

Når du først har fået din diagnose, får du behandling i det offentlige system. En af vores sygeplejersker følger dig gennem hele forløbet. Så kan du få råd og vejledning om din behandling og eventuelt om genoptræning.

 

 

Hvilken type behandler skal jeg vælge?

Hvilken type behandler skal jeg vælge?

Hvis du er i tvivl om, hvilken type behandling, du har brug for, er det en god idé at booke tid hos en fysioterapeut.

Ved den første behandling får du en dobbelttid, så I kan lægge en plan for, hvordan du skal have behandling. Planen kan godt betyde, at du kommer forbi andre behandlere, og at du får forebyggende øvelser, som du skal udføre derhjemme eller på jobbet. 

Kan jeg bruge sundhedsordningen, hvis jeg er gravid?

Kan jeg bruge sundhedsordningen, hvis jeg er gravid?

Ja, det kan du. Det har ingen betydning for din brug af sundhedsordningen, om du er gravid eller ej. 

Du kan også bestille behandling hos fx en fysioterapeut eller kiropraktor, hvis din skade eller smerter er en følge af din graviditet. Det kan du gøre her på pension.dk eller i vores app ´Din Pension´. 

Hvordan bestiller jeg tid til massage?

Hvordan bestiller jeg tid til massage?

Du kan ikke længere bestille massage som behandlingsform. Hvis du har en skade eller smerter, skal du bestille tid hos en fysioterapeut.

Ved din første behandling vil fysioterapeuten vurdere, hvilken behandling, der er bedst for dig – herunder om massage skal være en del af dit behandlingsforløb for din skade.

Jeg indbetaler kun selv til min pension. Er jeg dækket af sundhedsordningen?

Jeg indbetaler kun selv til min pension. Er jeg dækket af sundhedsordningen?

Du kan ikke selv betale for din sundhedsordning. Alle dine forsikringer gælder i ét år, efter at din arbejdsgiver er stoppet med at betale. Det gælder også din sundhedsordning.

Du kan dog vælge blive ved med at være dækket i op til fire år mere - altså fem år i alt. Hvis du vælger det, bliver prisen for dine forsikringer og sundhedsordning trukket fra din pensionsopsparing.

Forbered dig i god tid

Koster det noget at lave en fremtidsfuldmagt?

Koster det noget at lave en fremtidsfuldmagt?

Nej. Som medlem af PensionDanmark koster det dig ikke noget.

På Testaviva  kan du lave en fremtidsfuldmagt og få op til to timers rådgivning fra TestaVivas advokater.

Hvor lang tid i forvejen skal jeg lægge en plan?

Hvor lang tid i forvejen skal jeg lægge en plan?

Det er godt at være i god tid, både fordi du skal tage nogle beslutninger, som er værd at tænke over, men også fordi vi skal bruge lidt tid på at sætte dine udbetalinger i gang.

Så ring gerne til os et halvt års tid i forvejen. Men så længe der bare er et par måneder tilbage, før du starter på pension, bør vi have tid nok til at lægge en god plan sammen og sikre dig en tryg pensionstilværelse.

Jeg vil gerne gå ned i tid, men ikke stoppe helt på arbejde. Kan jeg det?

Jeg vil gerne gå ned i tid, men ikke stoppe helt på arbejde. Kan jeg det?

Ja, du har flere muligheder:

Seniorordningen er for dig, der vil arbejde mindre de sidste fem år inden folkepensionsalderen. Læs mere om seniorordningen.

Hvis du kan få efterløn, kan du vælge at gå delvist på efterløn og stadig arbejde op til 29 timer om ugen. Du vil så få mindre i efterløn, da du også får løn. Læs mere om efterløn.

Når du når din folkepensionsalder, kan du arbejde og samtidig få folkepension. Du vil så få mindre i folkepension, end hvis du ikke arbejder. Læs mere om, hvor meget du kan tjene ved siden af din folkepension.

Jeg har opsparinger i flere pensionsselskaber. Hvordan får jeg overblik?

Jeg har opsparinger i flere pensionsselskaber. Hvordan får jeg overblik?

I mange tilfælde kan det være en god ide at samle dine opsparinger i ét selskab. Så får du et bedre overblik over, hvor meget du har, og hvordan du får mest ud af dine penge. Samtidig betaler du kun omkostninger ét sted.

På pensionsinfo.dk kan du altid se, hvor du har penge stående. Læs mere om at samle dine pensionsordninger.

Efterløn

Kan jeg få efterløn, selvom jeg er arbejdsløs?

Kan jeg få efterløn, selvom jeg er arbejdsløs?

Ja, hvis du har arbejdet mindst 1.924 timer over de sidste tre år, inden du når din efterlønsalder.

1.924 timer svarer til et årsværk, dvs. et års arbejde på fuld tid. Læs mere om kravene til at kunne få efterløn.

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Din efterlønsalder er bestemt ud fra din fødselsdato. Se oversigt over efterlønsaldre.

Du kan tidligst få efterløn, når du har nået din efterlønsalder. Hvis du vil gå på efterløn senere, kan du vælge at udskyde din efterlønsstart. 

Hvad kan du forvente at få

Kan jeg få udbetalt min ratepension over mindre end 10 år?

Kan jeg få udbetalt min ratepension over mindre end 10 år?

Nej, du kan få din ratepension udbetalt over mellem 10 og 30 år. Læs mere om ratepension.

Kan jeg få udbetalt min ratepension over mere end 30 år?

Kan jeg få udbetalt min ratepension over mere end 30 år?

Nej, du kan få din ratepension udbetalet over maksimalt 30 år. Læs mere om ratepension.

Jeg er ikke gift, men jeg har en samlever. Betyder det noget for min folkepension eller efterløn?

Jeg er ikke gift, men jeg har en samlever. Betyder det noget for min folkepension eller efterløn?

Din efterløn bliver ikke mindre, selvom din samlever har indtægter.

Men du får mindre i folkepension, hvis din samlever tjener penge og/eller får udbetalt penge fra sine pensionsopsparinger.

Pensionering

Hvornår kan jeg få folkepension?

Hvornår kan jeg få folkepension?

Din folkepensionsalder er bestemt ud fra din fødselsdato. Se oversigt over folkepensionsaldre.

Du kan ikke få folkepension, før du har nået din folkepensionsalder, men du kan godt vente til senere. Læs mere om folkepension.

Beholder jeg mine forsikringer, når jeg går på pension?

Beholder jeg mine forsikringer, når jeg går på pension?

Ja, hvis du har forsikringer som en del af din pensionsordning i PensionDanmark, er du stadig dækket, efter du er gået på pension. Det gælder, hvis du skulle få en alvorlig sygdom. Dine efterladte får udbetalt et engangsbeløb, når du dør.

Dine forsikringer ved førtidspension og fleksjob stopper automatisk tre år, inden du når din folkepensionsalder.

Faglig profil

Bliv faglært

Hvor hurtigt kan du blive faglært?

Hvor hurtigt kan du blive faglært?

Måske du kan blive faglært hurtigere, end du tror. Særligt hvis du er over 25 og har arbejdet inden for dit fag i mindst to år.  

Under 'Se hvor hurtigt du kan blive faglært' får du et bud på, hvor lang tid det vil tage for dig at blive faglært.

Hvorfor skal du logge ind?

Hvorfor skal du logge ind?

Når du logger ind, ved vi, hvem du er. Så kan vi se din joberfaring og hvilke kurser og efteruddannelser, du har taget. På den måde kan du få et bud på, hvor hurtigt du kan blive faglært.

 

Hvorfor skal du være faglært?

Hvorfor skal du være faglært?

Fordi du som faglært har mange fordele, bl.a.:

 • Højere løn
 • Flere muligheder for videreuddannelse
 • Bedre chancer for nyt job

 

Kurser

Hvorfor kan du ikke se alle dine gennemførte uddannelser?

Hvorfor kan du ikke se alle dine gennemførte uddannelser?

Hvis der er fejl i fx dine gennemførte kurser, uddannelser eller andet, kan det skyldes, at vi måske ikke kan vise de ting, du har taget for mange år siden.

Du er altid velkommen til at kontakte os på 7012 1342, hvis du har spørgsmål.

Hvor lang tid tager det at lave en uddannelsesplan?

Hvor lang tid tager det at lave en uddannelsesplan?

Du skal regne med omkring 15 minutter. Her kan du se, hvad du helt præcist skal gøre for at lave en uddannelsesplan.

 1. Start med at logge ind her på siden
 2. De kurser og efteruddannelser, du er interesseret i, skal du sætte på en liste
 3. Del listen med din arbejdsgiver
 4. Du har nu lavet en uddannelsesplan.

Hvad sker der, hvis du ikke laver en uddannelsesplan?

Hvad sker der, hvis du ikke laver en uddannelsesplan?

Det er vigtigt, at du sammen med din arbejdsgiver laver en uddannelsesplan. Hvis du ikke gør det, kan det betyde, at din arbejdsgiver ikke kan få tilskud til dine kurser og efteruddannelser.

Hvorfor skal du have en uddannelsesplan?

Hvorfor skal du have en uddannelsesplan?

Du skal lave en uddannelsesplan, så du og din arbejdsgiver har en oversigt over, hvornår du skal på kursus, og hvornår du skal på arbejde. I nogle overenskomster er det endda et krav, at du har en uddannelsesplan, før du kan komme på kursus.

Koster det noget?

Koster det noget?

Din arbejdsplads giver dig typisk fuld eller delvis løn, mens du er på efteruddannelse eller kursus. Får du delvis løn, kan du forvente at få omkring 85% af din normale løn. 

Når du kommer på kursus, får din arbejdsgiver tilskud fra Staten og en uddannelsesfond. Derfor vil det i de fleste tilfælde ikke koste noget, hverken for dig eller din arbejdsgiver at efteruddanne dig. 

Hvordan kommer du på kursus?

Hvordan kommer du på kursus?

Du skal snakke med din arbejdsgiver om, hvilke kurser du gerne vil på.

Her på siden kan du se forslag til efteruddannelser inden for din fagområde og finde inspiration til kurser. 

Du skal IKKE tilmelde dig. Det gør din arbejdsgiver, når I er enige om, hvilke kurser du skal på.

Hvilke kurser kan du komme på?

Hvilke kurser kan du komme på?

Du kan vælge mellem en lang række AMU-kurser inden for dit fagområde, eller du kan forbedre dine færdigheder i at læse, skrive og regne.

Hvad er en uddannelsesfond?

Hvad er en uddannelsesfond?

En uddannelsesfond er en fond, der er oprettet af arbejdsmarkedets parter. Fonden giver tilskud til virksomhederne, når de sender medarbejdere på kurser og efteruddannelser, fx kan virksomhederne via fonden få tilskud til løn, undervisning og transport. Det betyder, at i langt de fleste tilfælde koster det ikke noget for hverken dig eller din arbejdsgiver, når du er på kursus eller efteruddannelse.