Din efterløns- og folkepensionsalder

Din fødselsdag Din alder, når du  kan få efterløn Antal år, du kan få efterløn Din alder, når du kan få folkepension
Født før 1. januar 1954 60 år 5 år 65 år
Født 1. januar 1954 - 30. juni 1954 60½ år 5 år 65½
Født 1. juli 1954 - 31. december 1954 61 år 5 år 66 år
Født 1. januar 1955 - 30. juni 1955 61½ år 5 år 66½ år
Født 1. juli 1955 - 31. december 1955 62 år 5 år 67 år
Født 1. januar 1956 - 30. juni 1956 62½ år 4½ år 67 år
Født 1. juli 1956 - 31. december 1958 63 år 4 år 67 år
Født 1. januar 1959 - 30. juni 1959 63½ år 3½ år 67 år
Født 1. juli 1959 - 31. december 1962 64 år 3 år 67 år
Født 1. januar 1963 – 31. december 1966 65 år  3 år 68 år 
Født 1. januar 1967 – 31. december 1970 66 år  3 år 69 år 
Født 1. januar 1971 – 31. december 1974 67 år - er endnu ikke vedtaget i Folketinget. 3 år 70 år - er endnu ikke vedtaget i Folketinget.
Født 1. januar 1975 eller senere

Det er aftalt, at efterlønsalderen skal stige løbende. Folketinget har dog ikke vedtaget det endnu.

3 år Det er aftalt, at folkepensionssalderen skal stige løbende. Folketinget har dog ikke vedtaget det endnu.