Luk
Luk

OBS

Du er igang med at lave ændringer til din pensionsordning, men har klikket på et andet link her på siden. Dine ændringer gemmes ikke, hvis du fortsætter.

Klik Tilbage for at gøre dine ændringer færdige, eller på Fortsæt for at annullere ændringerne.

Forsikring

Din pensionsordning i PensionDanmark kan indeholde forsikringer ved kritisk sygdom, fleksjob, førtidspension og død.

Det er vigtigt, at du er forsikret med de rigtige beløb, så du og din familie får det nødvendige økonomiske tilskud, hvis der sker dig noget.

Derfor kan du selv vælge, hvor meget du vil have udbetalt fra de forskellige forsikringer.

Ledighed

Hvis du bliver arbejdsløs

Hvis du mister dit arbejde, beholder du automatisk dine forsikringer hos os i et år, efter at din arbejdsgiver stopper med at indbetale til din pension. Du kan forlænge forsikringerne i fire år mere.

Hvis du ikke har fået andet job, eller hvis du har været syg i længere tid, anbefaler vi dig at forlænge forsikringerne.

Hvordan er du forsikret, når indbetalingerne er stoppet?

Hvordan er du forsikret, når indbetalingerne er stoppet?

Hvis du bliver arbejdsløs, syg eller går på orlov
Når du stopper med at arbejde, fortsætter dine forsikringer i et år. Du kan vælge at beholde dine forsikringer i fire år mere - altså fem år i alt.

Hvis du er syg, på orlov eller ikke har en anden arbejdsmarkedspension, anbefaler vi, at du beholder dine forsikringer så længe som muligt. Betalingen for forsikringerne bliver trukket fra din opsparing.

Hvornår er du ikke forsikret?
Dine forsikringer ved førtidspension og kritisk sygdom dækker ikke sygdomme, der er opstået, før du blev medlem af PensionDanmark, hvis din arbejdsgiver har indbetalt pension i mindre end 12 måneder inden for de sidste fire år.

Hvis du forlænger dine forsikringer hos os og samtidig har forsikringer i et andet pensionsselskab, kan du ikke få udbetalt forsikringen ved førtidspension og kritisk sygdom.

Håndværker.

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1330

Hverdage 8 - 21

Kritisk sygdom

Hvis du får en kritisk sygdom

Din forsikring ved kritisk sygdom giver dig et skattefrit beløb, hvis du får en af de sygdomme, der er med i forsikringen. Det er for eksempel kræft, blodprop eller sklerose.

Hvad får du udbetalt?

Hvad får du udbetalt?

De fleste medlemmer har en forsikring ved kritisk sygdom på 100.000 kr., som udbetales som et skattefrit engangsbeløb.

Hvis du logger ind, kan du se, hvordan du er forsikret. Du kan også ændre, hvor meget du får udbetalt, hvis du får en kritisk sygdom. 

Hvor længe gælder forsikringen?
Forsikringen gælder, indtil du begynder at få udbetalt hele din pension, eller op til fem år efter at indbetalingerne er stoppet. Læs mere her

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1330

Hverdage 8 - 21

Hvilke sygdomme er dækket?

Hvilke sygdomme er dækket?

Du kan formentlig få engangsbeløbet, hvis du får en diagnose på:

 • AIDS
 • Alzheimers sygdom
 • Blindhed
 • Døvhed
 • Flåtbid – følger efter borreliainfektion (TBE) i nervesystemet
 • Forbrændinger, forfrysninger, ætsninger - større
 • Hjerneblødning, blodprop i hjernen, apopleksi
 • Hjerne- eller hjernehindebetændelse – følger efter
 • Hjerteklapsygdomme – hjerteklapkirurgi, betændelse i venstresidige hjerteklapper
 • Hjertesygdomme – blodprop i hjertet, dilateret kardiomyopathi, kranspulsåreforkalkning og livstruende hjerterytmeforstyrrelser med indoperation af ICD-enhed
 • Hovedpulsåren aorta - sygdomme
 • Kræft ondartet
 • Motorisk nervecellesygdom (MND)
 • Muskelsvind – visse typer, AIDP - akut
 • Nyresvigt – kronisk eller nyretransplantationer
 • Organtransplantationer -hjerte, lunge(r), lever eller bugspytkirtel
 • Parkinsons sygdom og Lewy Body Demens
 • Pulsårer i hjernen– sækformet udvidelse
 • Sklerodermi – fremskreden eller Wegeners granulomatose
 • Sklerose multipel eller dissemineret og Neuromyelitis optica
 • Svulster i hjerne og rygmarv – visse godartede

Vi stiller også nogle krav til diagnosen. Ring til os på 7012 1335, hvis du er i tvivl.

Du kan få flere engangsbeløb
Selvom du har fået udbetaling for en sygdom, kan du godt få udbetaling, hvis du får en anden sygdom. Der skal være mindst seks måneder mellem diagnoserne, og du kan kun få beløbet én gang for samme type sygdom.

Håndværker guider kran.

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1335

Hverdage 8 - 21

Sådan gør du, hvis du får en kritisk sygdom

Sådan gør du, hvis du får en kritisk sygdom

Hvis du får en af sygdommene på listen, skal du først tjekke, om du har en forsikring ved kritisk sygdom. Det gør du ved at logge ind her på siden.

Hvis du har forsikringen, skal du ansøge om at få udbetalt pengene.

Send dine papirer med og undgå ventetid
Du får svar hurtigt, hvis du sender os din behandlingsoversigt og din journal, når du ansøger.

Hvis du ikke sender dokumenterne med, går der op til en måned længere, før du får et svar.

Hvis du har ret til at få udbetalt pengene, sætter vi dem ind på din Nemkonto.

Typiske spørgsmål

Find svar her

Hvis du går i stå, så ring til os: 7012 1335

Hverdage 8 - 21

Gratis medlemskab af patientforeninger

Gratis medlemskab af patientforeninger

Hvis du får en kritisk sygdom, giver vi dig et års gratis medlemskab af en en patientforening. Vi samarbejder med:

 • Hjernesagen
 • Hjerteforeningen
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Scleroseforeningen
 • Parkinsonforeningen
 • Gigtforeningen

Som medlem af en patientforening får du støtte til at håndtere sygdommen og komme tilbage til et normalt familie- og arbejdsliv så hurtigt som muligt.

Se filmen med Richard Taube og hør, hvordan han fået hjælp fra Hjerteforeningen.

PensionDanmarks samarbejde med patientforeninger

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1335

Hverdage 8 - 21

Hvornår udbetales forsikringen ikke?

Hvornår udbetales forsikringen ikke?

Du kan ikke få beløbet udbetalt, hvis:

 • du har fået en diagnose på sygdommen, inden forsikringen blev oprettet
 • sygdommen er opstået, før du blev medlem af PensionDanmark, og hvis din arbejdsgiver har indbetalt pension i mindre end 12 måneder inden for de sidste fire år.
 • du allerede har fået udbetalt et engangsbeløb inden for de sidste 6 måneder
 • du tidligere har fået et engangsbeløb ved samme type sygdom
 • du får konstateret sygdommen, efter at forsikringen er stoppet med at gælde
 • du har valgt at starte udbetalingen af hele din alderspension
 • du dør efter diagnosetidspunktet, og inden vi har modtaget din skriftlige ansøgning om udbetaling
 • du har fået diagnosen på sygdommen, inden den er kommet på listen over de sygdomme, som er dækket
 • din sygdom ikke er med på listen over de sygdomme, som er dækket
 • du er optaget i en anden arbejdsmarkedspension, efter at indbetalingerne er stoppet
Penge.

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1335

Hverdage 8 - 21

Fleksjob

Hvis du kommer i fleksjob

Når du bliver ansat i et fleksjob, indbetaler din arbejdsgiver ikke fuldt pensionsbidrag til dig. Men vi sætter et ekstra beløb ind hver måned, så du får lige så mange penge ind på opsparingen som før. Så er du sikret fuld pension, selv om din arbejdsgiver betaler mindre. Vi kalder det opsparingssikring ved fleksjob.

Opsparingssikring ved fleksjob

Opsparingssikring ved fleksjob

Hvis du er startet i fleksjob efter den 1. januar 2013 og du har en forsikring ved førtidspension hos os, kan du få opsparingssikring ved fleksjob. Det giver dig en større pensionsopsparing.

Hvem indbetaler hvad?
Din arbejdsgiver indbetaler kun pensionsbidrag for de timer, du arbejder. Kommunen betaler ikke pensionsbidrag af det fleksjobtilskud, du får derfra. Vi indbetaler et ekstra beløb, så du stadig sparer lige så mange penge op til pension, som hvis du havde den samme arbejdstid som før.

Hvis du fratræder dit fleksjob, stopper opsparingssikringen. Så hvis du får et nyt fleksjob, skal du søge om opsparingssikring igen.

Sådan søger du
Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til os. 

Hvis du opfylder betingelserne for at få opsparingssikring, sætter vi pengene ind på din pensionsordning.

Hvis du er ansat i fleksjob før 1. januar 2013
Hvis du startede i dit fleksjob inden den dato, betaler din arbejdsgiver fuldt pensionsbidrag, og derfor kan du ikke få opsparingssikring.

Hvor længe gælder forsikringen?
Forsikringen gælder, indtil tre år før du når alderen for folkepension, eller op til fem år efter at indbetalingerne er stoppet. Læs mere her

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1330

Hverdage 8 - 21

Hvem er ikke dækket?

Hvem er ikke dækket?

Var du ansat i fleksjob, da du blev medlem i PensionDanmark?
Hvis du var i fleksjob, da du blev medlem i PensionDanmark, er du ikke omfattet af forsikringen ved førtidspension og fleksjob. Derfor kan du ikke få opsparingssikring for fleksjobbere. 

Hvis du blev ansat i fleksjob før 1. januar 2013
Hvis du startede i dit fleksjob inden januar 2013, betaler din arbejdsgiver fuldt pensionsbidrag, og så kan du ikke få opsparingssikring.
 
Behold dine forsikringer i tidligere pensionsselskab
Var du i fleksjob, da du blev medlem i PensionDanmark, og har du stadig  forsikringer i dit tidligere pensionsselskab, er det bedst for dig at beholde dem, så du er forsikret så godt som muligt. Tal med din arbejdsgiver om at indbetale til dit tidligere pensionsselskab.
 
Hvis du er i tvivl om, hvad der er bedst for dig, så ring til os på 7012 1330. Vi hjælper dig med at finde den bedste løsning.

To håndværkere og en bunke skilte.

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1330

Hverdage 8 - 21

Førtidspension

Hvis du kommer på førtidspension

Du får et skattefrit engangsbeløb og et beløb udbetalt hver måned, hvis du kommer på offentlig førtidspension. Det giver dig bedre mulighed for at leve, som du plejer, selv om din indkomst falder.

Vi sørger også for, at der hver måned sættes et beløb ind på din opsparing.

Hvad får du udbetalt?

Hvad får du udbetalt?

De fleste medlemmer får et skattefrit engangsbeløb 100.000 kr., og en månedlig udbetaling på 4.500 kr. Udbetalingerne fortsætter indtil tre år før, du når folkepensionsalderen, eller du ikke længere får offentlig førtidspension. 

Når du logger ind kan du se, hvordan du er forsikret. Du kan også ændre på, hvor meget du får udbetalt, hvis du kommer på førtidspension.

Hvor længe gælder forsikringen?
Forsikringen gælder, indtil tre år før du når alderen for folkepension, eller op til fem år efter, at indbetalingerne er stoppet. Læs mere her

 

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1330

Hverdage 8 - 21

Du sparer stadig op til pension

Du sparer stadig op til pension

Din opsparing i PensionDanmark
Når du får udbetalt førtidspension, sørger vi også for, at din pensionsopsparing hos os stadig vokser. Hver måned sætter vi nemlig et beløb ind på din opsparing, uden at du selv skal betale noget.

Det beløb vi sætter ind, bliver beregnet ud fra gennemsnittet af dine indbetalinger det sidste år. På den måde bliver din pension lige så stor, som hvis du stadig arbejdede.

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension
Du bliver automatisk tilmeldt Den Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP). Det er en særlig pensionsopsparing for førtidspensionister, som ikke kan spare op via et arbejde.

En af fordelene ved den Supplerende Arbejdsmarkedspension er, at du selv kun skal betale 171 kr. om måneden. Beløbet trækkes fra din offentlige førtidspension før skat. Udbetaling Danmark betaler de resterende 342 kr.

Læs mere om SUPP på borger.dk

To arbejdere i varehus.

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1330

Hverdage 8 - 21

Sådan gør du, hvis du er i et ressourceforløb

Sådan gør du, hvis du er i et ressourceforløb

Når du er logget ind, kan du se, hvad du kan få udbetalt, og du kan også søge om at få pengene udbetalt.

Du vil formentligt kunne få udbetalt halvdelen af dit engangsbeløb ved førtidspension, hvis:

 • Du er i et ressourceforløb, der har varet mindst 12 måneder i træk
 • Ressourceforløbet er startet efter 1. januar 2016

Stadig i jobafklaring?
Du kan ikke få pengene udbetalt, hvis du er i et forløb om jobafklaring.

Når dit forløb er slut
Får du senere tilkendt førtidspension, kan du søge om at få udbetalt den anden halvdel af dit engangsbeløb.

Kommer du tilbage på arbejdsmarkedet efter ressourceforløbet, skal du ikke betale pengene tilbage.

Hvis du har ret til at få udbetalt pengene, sætter vi dem ind på din NemKonto.

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1335

Hverdage 8 - 21

Du kan beholde din sundhedsordning

Du kan beholde din sundhedsordning

Når du kommer på førtidspension, kan du vælge at beholde din sundhedsordning.

For kun 30 kr. om måneden kan du få behandling hos for eksempel en fysioterapeut eller kiropraktor. Du får også hurtigere adgang til at blive undersøgt, hvis du bliver syg.

Du skal ikke have penge op af lommen, for vi trækker beløbet fra din opsparing. Du kan framelde ordningen, når du vil.

To håndværkere kigger på deres mobiler.

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1330

Hverdage 8 - 21

Ressourcesum

Hvis du er i ressourceforløb

Du har mulighed for at få halvdelen af dit engangsbeløb ved førtidspension udbetalt. Der er dog nogle krav, der skal være opfyldt.

Pengene kan give dig bedre mulighed for at leve, som du plejer, selvom din indkomst er faldet.

Hvad får du du udbetalt?

Hvad får du du udbetalt?

Når du har været i ressourceforløb i 12 måneder, kan du få halvdelen af det beløb, du ser herunder.

Ring til os: 7012 1330

Hverdage 8 - 21

Sådan gør du, hvis du er i et ressourceforløb

Sådan gør du, hvis du er i et ressourceforløb

Når du er logget ind, kan du se, hvad du kan få udbetalt, og du kan også søge om at få pengene udbetalt.

Du vil formentligt kunne få udbetalt halvdelen af dit engangsbeløb ved førtidspension, hvis:

 • Du er i et ressourceforløb, der har varet mindst 12 måneder i træk
 • Ressourceforløbet er startet efter 1. januar 2016

Stadig i jobafklaring?
Du kan ikke få pengene udbetalt, hvis du er i et forløb om jobafklaring.

Når dit forløb er slut
Får du senere tilkendt førtidspension, kan du søge om at få udbetalt den anden halvdel af dit engangsbeløb.

Kommer du tilbage på arbejdsmarkedet efter ressourceforløbet, skal du ikke betale pengene tilbage.

Hvis du har ret til at få udbetalt pengene, sætter vi dem ind på din NemKonto.

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1335

Hverdage 8 - 21

Død

Når du dør

Hvis du dør, inden du får udbetalt din pension, får dine efterladte de penge, du har sparet op.

Dine efterladte er sikret med et mindstebeløb
Hvis din opsparing ikke er så stor, har du en forsikring, der fylder op, så dine efterladte får et mindstebeløb på typisk 500.000 kr.

Hvor meget får dine efterladte?

Hvor meget får dine efterladte?

De fleste har et skattefrit mindstebeløb på 500.000 kr.

Når du logger ind, kan du se, hvordan du er forsikret. Og du kan ændre, hvor meget dine efterladte skal have udbetalt.

Hvor længe gælder forsikringen?
Forsikringen gælder, indtil du når alderen for folkepension, eller op til fem år efter at indbetalingerne er stoppet. Læs mere her

Hvad er et mindstebeløb?
Hvis du for eksempel har et mindstebeløb på 500.000 kr. og efterlader dig en opsparing på 300.000 kr. efter skat, har du en forsikring, der fylder op med 200.000 kr. oveni. Så får dine efterladte 500.000 kr. efter skat.

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1330

Hverdage 8 - 21

Hvem skal have pengene, når du dør?

Hvem skal have pengene, når du dør?

Du kan selv vælge, hvem der skal have pengene fra din pensionsopsparing, når du dør. Hvis du ikke vælger noget, er det dine nærmeste pårørende, der får beløbet.

Rækkefølgen for nærmeste pårørende er:

 1. Din ægtefælle
 2. Din samlever, hvis I har boet sammen i mindst to år, eller I har børn sammen
 3. Dine livsarvinger (børn, børnebørn mv.)
 4. Arvinger efter dit testamente
 5. Dine arvinger efter arveloven

Log ind for at se og ændre, hvem der får pengene fra din pensionsopsparing, når du dør.

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1330

Hverdage 8 - 21

Hvis du dør, efter du er gået på pension

Hvis du dør, efter du er gået på pension

Din ratepension
Hvis alle raterne på din ratepension ikke er blevet udbetalt, når du dør, får dine efterladte resten af ratepensionen udbetalt som et samlet beløb.

Din livsvarige pension
Din livsvarige pension har Pensionssikring. Det betyder, at hvis du dør indenfor de første 10 år efter, at du har startet udbetaling, får dine efterladte resten af de penge, du skulle have haft i de 10 år. Pengene bliver udbetalt på en gang.

Du kan vælge Pensionssikring fra. Det kan være en fordel, hvis du for eksempel er alene og ikke har børn. Så får du mere udbetalt til dig selv. 

Din aldersopsparing
Hvis du ikke har fået udbetalt hele din aldersopsparing, når du dør, får dine efterladte udbetalt resten af pengene. 

Gravplads med blomster i forgrunden.

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1330

Hverdage 8 - 21

Information til pårørende

Information til pårørende

Hvis du skal have en udbetaling fra os, behøver du ikke at oplyse dit kontonummer. Vi udbetaler pengene til din NemKonto.

Modtager af pengene
Afdøde kan selv have valgt, hvem der skal have pengene ved sin død.

Hvis afdøde ikke har taget stilling til, hvem der skal have pengene, udbetaler vi dem til ”nærmeste pårørende”. Rækkefølgen for ”nærmeste pårørende” er:

 1. Ægtefælle
 2. Samlever
 3. Børn og børnebørn (livsarvinger)
 4. Arvinger efter testamente
 5. Arvinger efter arveloven

Boafgift
Boafgift er en afgift, som skal betales til staten af de penge, man efterlader sig.

Hvis pengene går til en ægtefælle eller en registreret partner, bliver der ikke trukket en boafgift.

Hvis pengene går til andre end ægtefællen, skal vi trække en boafgift. Størrelsen på boafgiften afhænger af, hvilken relation modtageren har til afdøde.

Tulipaner foran gravsten.

Typiske spørgsmål

Find svar her

Skriv til os

E-mail

Ring til os: 7012 1330

Hverdage 8 - 21