Hvis du flytter til udlandet

Hvis du flytter permanent til udlandet, kan du få udbetalt din pensionsopsparing, selvom du ikke har nået pensionsalderen. Du skal betale en afgift til staten på 60 pct., som fratrækkes udbetalingen.

Her kan du hente det skema, du skal udfylde for at få udbetalt din pensionsopsparing:

Hvis du arbejder i udlandet

Hvis du arbejder i et andet land og ikke skal betale fuld skat i Danmark, kan du søge om at blive fritaget for at betale skat af det afkast, du får på din pensionsopsparing. Kontakt Skattestyrelsen, hvis du vil søge om at blive fritaget.

Hvis Skattestyrelsen fritager dig, skal du sende en kopi af bekræftelsen til os.

PensionDanmark Kundeservice
Langelinie Alle 43
2100 København Ø

Hvis du senere skal betale skat af dit pensionsafkast igen, skal du give os besked.