Luk
Luk

OBS

Du er igang med at lave ændringer til din pensionsordning, men har klikket på et andet link her på siden. Dine ændringer gemmes ikke, hvis du fortsætter.

Klik Tilbage for at gøre dine ændringer færdige, eller på Fortsæt for at annullere ændringerne.

Brug af persondata og forbehold

Brug af personoplysninger.
I PensionDanmark behandler vi dine personoplysninger til varetagelse af de overenskomstaftalte arbejdsmarkedspensionsordninger. Alle dine oplysninger behandles omhyggeligt og der er klare regler for hvordan vi må bruge oplysningerne.

Nærmere om, hvilke oplysninger vi behandler, til hvilket formål og til hvem vi deler dine oplysninger med, dine rettigheder og dine klagemuligheder – læs her – i vores Privatlivspolitik.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt
Vi har tavshedspligt og behandler alle personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning og anden lovgivning.

Cookie (besøg på vores hjemmeside)
Besøgende på PensionDanmarks hjemmeside efterlader et elektronisk spor (”cookie”), der gør PensionDanmark i stand til at følge besøgendes færden på pension.dk, administrationogservice.dk, uddannelsesfonde.dk samt underliggende sub-domæner. Det er ikke muligt for PensionDanmark at fastslå den besøgendes identitet, medmindre sådanne konkrete personoplysninger afgives af den besøgende selv, jf. nærmere nedenfor.
Ved besøg på hjemmesiden indsamles automatisk følgende oplysninger:

  • Den besøgendes IP-adresse (anvendes til statistiske formål) 
  • Den besøgendes operativsystem og browser-konfiguration (anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden) 
  • Den besøgendes elektroniske spor (anvendes alene til statistiske og dialogbaserede formål med henblik på at kunne forbedre hjemmesiden og brugeroplevelsen) 
  • Dato og klokkeslæt for besøget hjemmesiden (anvendes til statistiske formål) 
  • Den besøgendes skærmopsætning 
  • Den besøgendes JAVA version

Såfremt den besøgende på PensionDanmarks hjemmeside ønsker at gøre brug af hjemmesidens muligheder for besøg på log-in beskyttede sider (personlige pensionsoplysninger), stille spørgsmål til ekspertpanelet eller medarbejdere i PensionDanmark, registreres følgende yderligere oplysninger:

  • Navn, e-mailadresse og anden oplyst kontaktinformation 
  • Tekst adresseret til PensionDanmark 
  • Brugernavn ved log-on 
  • Profildata ved brug af DUS-systemet

De anførte oplysninger opsamles på baggrund af den besøgendes ønske om at afgive oplysningerne, og oplysninger anvendes alene til de formål, de er indsamlet til. Oplysninger slettes, når de har været anvendt i overensstemmelse med formålet.

Virksomheds- eller personfølsomme data, så som kodeord opsamles ikke i logfiler.

Forbehold
PensionDanmark har søgt at gøre indholdet på pension.dk så korrekt og retvisende som muligt.

Denne hjemmesides informationer, beregninger, vurderinger og skøn erstatter ikke læserens egen vurdering af, hvordan der skal disponeres fx i forhold til valgmulighederne i pensionsordningen. PensionDanmark påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af dispositioner foretaget på baggrund af informationer vist på pension.dk.

Pension.dk er beskyttet af ophavsret, og hjemmesiden eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse.

Informationer afgivet af tredjemand
De eksterne pegende links, der er tilgængelige på denne hjemmeside, er kun til brugerens orientering. PensionDanmark er ikke ansvarlig for materiale produceret eller på anden måde gjort tilgængeligt af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til dette materiale via et link på denne hjemmeside. Sådanne tredjemænd skal på deres egne hjemmesider give de af loven påkrævede informationer om sig selv, og PensionDanmark er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrækkelige informationer.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om databehandlingen og dine rettigheder, henviser vi til vores hjemmeside hvor du kan finde yderligere information og du er altid velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon 7012 1330.

Herudover kan du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver Janus Friis Bindslev på mail jfb@pension.dk eller telefon 3547 0098.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger
Du kan klage over PensionDanmarks behandling af dine personoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver eller til Datatilsynet.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.

Hvis du hellere vil sende en mail er mailadressen dt@datatilsynet.dk. Datatilsynet anbefaler dog, at du sender mailen med digital post via borger.dk for at beskytte dine personoplysninger. Du kan læse mere på datatilsynet.dk.