Når en medarbejder overgår til fleksjob 

Kontakt os på 7012 1340, hvis I har en medarbejder, der går fra en almindelig ansættelse til fleksjob. Det er vigtigt – både for jeres indbetalinger fremover, og for medarbejderen, der kan have ret til dækning fra forsikring.  

I skal fortsætte med at betale pensionsbidrag, når en medarbejder overgår til fleksjob.  

Da lønnen bliver mindre, bliver jeres pensionsbidrag også mindre. Derfor har de fleste af vores medlemmer en forsikring, der sikrer, at der kommer lige så mange penge ind på opsparingen hver måned, som før fleksjobbet. 

Nyansatte i fleksjob

Hvis I ansætter en ny medarbejder i et fleksjob, bør medarbejderen beholde sin nuværende pensionsordning – også selv om det er i et andet selskab. Medarbejderen er ofte bedre forsikret dér, end vedkommende vil blive som nyt medlem hos os.  

I den situation kan I indbetale pension til medarbejderens pensionsordning i et andet selskab.