I nogle virksomheder kan medarbejderne komme på en seniorordning fra 5 år før deres folkepensionsalder. 
 
Seniorordningen giver medarbejderen mulighed for at få seniorfridage eller gå ned i tid i stedet for at få indbetalt pensionsbidrag. 

I kan se, hvad der gælder for jer i de enkelte overenskomster.