Hos PensionDanmark har vi ikke nogen aktionærer, der skal have en del af overskuddet. Så når vi har overskud, kommer det vores medlemmer til gode.  
 

Vores administrationsomkostninger er blandt de allerlaveste i branchen. I år koster det 320 kr. om året.

Generelle priser

Omkostning Sats 2024
Administrationsomkostninger 320 kr.
Omkostninger  Sats 2024
Investeringsomkostninger 1) 0,63 pct.

Handel i PensionDanmark fonde Satser 2024
Valggebyr ved handel i PensionDanmark-fond i Frit Puljevalg 0 kr.
Kurtage ved handel i PensionDanmark-fonde i Frit Puljevalg 0 kr.
Tillæg/fradrag til indre værdi ved køb/salg 0 kr.

Handel i eksterne fonde Satser 2024
Ekstra årlige depotomkostninger
ved valg af eksterne fonde i Frit Puljevalg
0 kr.
Kurtage ved handel i eksterne fonde i Frit Puljevalg 0,10 pct.
Valggebyr ved handel i eksterne fonde i Frit Puljevalg 0 kr.
Tillæg/fradrag til indre værdi ved køb/salg 0,08 pct.
Forvaltningsomkostninger i eksterne fonde i Frit Puljevalg 2) 0,20 - 0,95 pct.


1) Beløbet viser de omkostninger, der er forbundet med at investere din opsparing – fx omkostninger ved handel med værdipapirer, depotgebyrer til depotbanker og betalinger til formueforvaltere mv. Investeringsomkostningerne er beregnet i pct. af den gennemsnitlige pensionsopsparing og er baseret på de forventede investeringsomkostninger for 2024. Heri er indeholdt de 0,095 procent, der trækkes på medlemmets puljekonto til dækning af de interne investeringsomkostninger. Det enkelte medlem kan have lavere eller højere investeringsomkostninger afhængig af alder, risikoprofil, og om der er foretaget valg i Frit Pujlevalg.

2) Forvaltningsomkostningerne i de eksterne fonde er opgjort netto, da alle rabatter fra eksterne forvaltere (kickback) til PensionDanmark går direkte tilbage til medlemmerne.