Forsikringerne afhænger af, hvor længe medarbejderen har arbejdet og indbetalt til pension i Danmark – og om medarbejderen kommer fra et EØS-land.

Mindre en 12 måneders arbejde i Danmark

De første 12 måneder har udenlandske medarbejdere ikke de samme forsikringer, som jeres øvrige medarbejdere. Udenlandske medarbejdere har dog en forsikring ved død. Forsikringen sikrer de efterladte et minimumsbeløb, hvis medarbejderen dør og ikke har sparet så meget op.  

For at sikre den størst mulige opsparing for udenlandske medarbejdere, skal I bruge en særlig overenskomstkode, når I indberetter pension.
  

Mere end 12 måneders arbejde i Danmark

Efter 12 måneder har udenlandske medarbejdere ret til samme pensionsordning og forsikringer som jeres øvrige medarbejdere.  
 
I skal derfor indberette pension med samme overenskomstkode som for jeres danske medarbejdere.

Forsikringerne er typisk: 

  • forsikring ved visse kritiske sygdomme
  • forsikring ved førtids- eller seniorpension
  • opsparingssikring ved fleksjob.  

Ring til os på 70 12 13 40, hvis I har spørgsmål.

Medarbejdere fra lande uden for EØS  

Der gælder særlige regler for medarbejdere, der kommer fra lande uden for EØS. Medarbejdere uden for EØS får fx først ret til dansk førtidspension, når de har været i Danmark i 10 år.