Har I spørgsmål?

Vi har fået ny løsning til indberetning af pension. For at minimere risikoen for fejl i pensionsindbetalingerne er der skærpede krav til udformning af filer. 

Tjekliste når I indberetter med fil  

Når I indberetter med Excel-fil, skal filen se ud som nedenfor. Der må ikke være andet i filen som fx sammentælling under kolonnerne (sum). 

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, KurveAutomatisk genereret beskrivelse 

Du kan hente en skabelon til indberetning her.

Bruger I jeres egen skabelon, så tjek gerne:

 • Kolonne A: CPR-nummer skal bestå af tal, men kolonnen skal være formateret som ’tekst’
 • Kolonne B: Navn skal bestå af bogstaver
 • Kolonne C: Skriv startdatoen for den lønperiode, indberetningen gælder: 
  Er kolonnen formateret som ’dato’, kan du skrive datoen på flere måder, fx yyyyMMdd, dd-MM-yyyy eller dd/MM/yyyy
  Er kolonnen formateret som ’tekst’ er det vigtigt, at du skriver datoen sådan: ÅÅÅÅMMDD (fx 20210828)
 • Kolonne D: Slutdatoen for den lønperiode, indberetningen gælder:
  Er kolonnen formateret som ’dato’, kan du skrive datoen på flere måder, fx yyyyMMdd, dd-MM-yyyy eller dd/MM/yyyy. Husk, at du maksimalt kan indberette for 90 dage
  Er kolonnen formateret som ’tekst’ er det vigtigt, at du skriver datoen sådan: ÅÅÅÅMMDD (fx 20210828)
 • Kolonne E: Beløbet er det samlede pensionsbidrag for medarbejderen (både medarbejder- og arbejdsgiverandel)
 • Kolonne F: Indbetaler medarbejderen ekstra til sin opsparing via arbejdsgiver, skal beløbet stå her  
 • Kolonne G: Procent er bidragssatsen for medarbejderen. Bidragssatsen kan skrives på flere måde - fx 12, 12,00 eller 12.00. Find satserne på siden ‘Jeres overenskomster’  
 • Kolonne H: Overenskomstkoden skal bestå af tal (med eller uden foranstående ’0’)
 • Kolonne J: Er medarbejderen i fleksjob, skal I skrive ‘j’. Hvis ikke, skal feltet være tomt. 

 

Det er pt ikke muligt at indberette lærlingeforsikring for 14-dages perioder. I skal derfor indberette for en hel måned.

I skal oprette en aftale om Overførselsservice, før I kan lave en indberetning og indbetale pension. 

Opret aftalen her 

Kundenummeret er det samme som medarbejderens CPR-nummer (10 cifre).

Har I glemt en indbetaling, kan I indberette og indbetale for tidligere perioder, når I er logget ind.

I kan få et overblik over alle jeres indbetalinger - både gennemførte og dem, der er i gang: Find det her.

Har jeres medarbejdere en fritvalgsordning, sætter I som arbejdsgiver en vis procentdel af medarbejderens løn til side hvert år. Beløbet afhænger af overenskomsten.  

Den opsparede procentdel af lønnen kan bruges til forskellige ting, derfor har opsparingskontoerne forskellige navne, fx:  

 • Søgne-/helligdagskonto 
 • Feriefridagskonto/-opsparing
 • Fridagskonto/-opsparing
 • Fritvalgskonto/-opsparing
 • Særlig opsparing  

I de fleste overenskomster fremgår det, at beløbet udbetales som løn, medmindre medarbejderen beder virksomheden om, at beløbet skal indbetales til pension. Medarbejderen skal selv give jer besked, hvis beløbet skal indbetales som eget-bidrag via arbejdsgiver.  

I andre overenskomster fremgår det, at beløbet skal udbetales som løn. Her kan medarbejderen selv vælge at indbetale det udbetalte beløb til sin pension. 

Hvis jeres virksomhed ikke har nogen medarbejdere eller ikke er aktiv i perioder, kan I give os besked om, at I ikke indbetaler pension. 

Det gør I ved at oprette en friholdt periode.

Husk, at hvis I får nye medarbejdere eller lærlinge, så skal I starte indbetalingerne op igen.