Har I spørgsmål?

I skal oprette en aftale om Overførselsservice, før I kan lave en indberetning og indbetale pension. 

Opret aftalen her 

Kundenummeret er det samme som medarbejderens CPR-nummer (10 cifre).

Har I glemt en indbetaling, kan I indberette og indbetale for tidligere perioder, når I er logget ind.

I kan få et overblik over alle jeres indbetalinger - både gennemførte og dem, der er i gang: Find det her.

Har jeres medarbejdere en fritvalgsordning, sætter I som arbejdsgiver en vis procentdel af medarbejderens løn til side hvert år. Beløbet afhænger af overenskomsten.  

Den opsparede procentdel af lønnen kan bruges til forskellige ting, derfor har opsparingskontoerne forskellige navne, fx:  

  • Søgne-/helligdagskonto 
  • Feriefridagskonto/-opsparing
  • Fridagskonto/-opsparing
  • Fritvalgskonto/-opsparing
  • Særlig opsparing  

I de fleste overenskomster fremgår det, at beløbet udbetales som løn, medmindre medarbejderen beder virksomheden om, at beløbet skal indbetales til pension. Medarbejderen skal selv give jer besked, hvis beløbet skal indbetales som eget-bidrag via arbejdsgiver.  

I andre overenskomster fremgår det, at beløbet skal udbetales som løn. Her kan medarbejderen selv vælge at indbetale det udbetalte beløb til sin pension. 

Hvis jeres virksomhed ikke har nogen medarbejdere eller ikke er aktiv i perioder, kan I give os besked om, at I ikke indbetaler pension. 

Det gør I ved at oprette en friholdt periode.

Husk, at hvis I får nye medarbejdere eller lærlinge, så skal I starte indbetalingerne op igen.