I PensionDanmark behandler vi dine personoplysninger til administration af din overenskomstaftalte pensionsordning. Alle dine personoplysninger behandles omhyggeligt, og der er klare regler for hvordan, vi må bruge dine personoplysninger.

Du kan læse hvilke personoplysninger, vi behandler og til hvilket formål, hvem vi deler dine personoplysninger med, dine rettigheder og klagemuligheder – her i vores Persondatapolitik .

Forbehold

PensionDanmark har søgt at gøre indholdet på pension.dk så korrekt og retvisende som muligt.

Denne hjemmesides informationer, beregninger, vurderinger og skøn erstatter ikke læserens egen vurdering af, hvordan der skal disponeres fx i forhold til valgmulighederne i pensionsordningen. PensionDanmark påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af dispositioner foretaget på baggrund af informationer vist på pension.dk.

Pension.dk er beskyttet af ophavsret, og hjemmesiden eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse.

Informationer afgivet af tredjemand

De eksterne pegende links, der er tilgængelige på pension.dk, er kun til din orientering. PensionDanmark er ikke ansvarlig for materiale produceret eller på anden måde gjort tilgængeligt af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til dette materiale via link på pension.dk. Sådanne tredjemænd skal på deres egne hjemmesider give de af loven påkrævede information om sig selv, og PensionDanmark er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrækkelige informationer.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon 7012 1330. Herudover kan du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på mail, dpo@pension.dk.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger
Du kan klage over PensionDanmarks behandling af dine personoplysninger til vores Databeskyttelsesrådgiver eller til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Hvis du hellere vil sende en mail, er mailadressen dt@datatilsynet.dk. Datatilsynet anbefaler dog, at du sender mailen med digital post via borger.dk for at beskytte dine personoplysninger.

Læs mere

Du kan læse mere på datatilsynet.dk.