Luk
Luk

Skriv til os uden at logge ind

Har I ikke mulighed for at logge ind som virksomhed, kan I i stedet sende os en mail direkte eller skrive til os via e-Boks.

Send en mail

Vælger I at sende os en mail, skal I være opmærksomme på, at I ikke må sende personfølsomme oplysninger.

Brug fx ikke medarbejdernes CPR-numre, og skriv ikke noget konkret om deres helbred.

For at hjælpe jer bedst muligt skal vi dog bruge:

  • Virksomhedens CVR-nummer
  • Navn og gerne et telefonnummer på kontaktperson

Du skrive til os på disse mailadresser:

Skriv til os via e-Boks

Har I brug for at sende noget til os, der indeholder personfølsomme oplysninger, fx om medarbejders helbred, så skriv til os via e-Boks:

Vejledning - sådan skriver du via e-Boks