Luk
Luk

Brug af persondata og forbehold

Brug af personoplysninger
Besøgende på PensionDanmarks hjemmeside efterlader et elektronisk spor (”cookie”), der gør PensionDanmark i stand til at følge besøgendes færden på pension.dk, administrationogservice.dk, uddannelsesfonde.dk samt underliggende sub-domæner. Det er ikke muligt for PensionDanmark at fastslå den besøgendes identitet, medmindre sådanne konkrete personoplysninger afgives af den besøgende selv, jf. nærmere nedenfor.

Ved besøg på hjemmesiden indsamles automatisk følgende oplysninger:

  • Den besøgendes IP-adresse (anvendes til statistiske formål)
  • Den besøgendes operativsystem og browser-konfiguration (anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden)
  • Den besøgendes elektroniske spor (anvendes alene til statistiske og dialogbaserede formål med henblik på at kunne forberede hjemmesiden og brugeroplevelsen)
  • Dato og klokkeslæt for besøget hjemmesiden (anvendes til statistiske formål)
  • Den besøgendes skærmopsætning
  • Den besøgendes JAVA version

Såfremt den besøgende på PensionDanmarks hjemmeside ønsker at gøre brug af hjemmesidens muligheder for besøg på log-in beskyttede sider (personlige pensionsoplysninger), stille spørgsmål til ekspertpanelet eller medarbejdere i PensionDanmark, registreres følgende yderligere oplysninger:

  • Navn, e-mailadresse og anden oplyst kontaktinformation
  • Tekst adresseret til PensionDanmark
  • Brugernavn ved log-on
  • Profildata ved brug af DUS-systemet

De anførte oplysninger opsamles på baggrund af den besøgendes ønske om at afgive oplysningerne, og oplysninger anvendes alene til de formål, de er indsamlet til. Oplysninger slettes, når de har været anvendt i overensstemmelse med formålet.

Virksomheds- eller personfølsomme data, så som kodeord opsamles ikke i logfiler.

Såfremt det anførte giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at skrive til PensionDanmark på e-mail info@pension.dk.

Såfremt du ønsker at klage over PensionDanmarks indsamling, opbevaring eller anvendelse af oplysninger, kan klage sendes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.

Forbehold
PensionDanmark har søgt at gøre indholdet på pension.dk så korrekt og retvisende som muligt.

Denne hjemmesides informationer, beregninger, vurderinger og skøn erstatter ikke læserens egen vurdering af, hvordan der skal disponeres fx i forhold til valgmulighederne i pensionsordningen. PensionDanmark påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af dispositioner foretaget på baggrund af informationer vist på pension.dk.

Pension.dk er beskyttet af ophavsret, og hjemmesiden eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse.

Informationer afgivet af tredjemand
De eksterne pegende links, der er tilgængelige på denne hjemmeside, er kun til brugerens orientering. PensionDanmark er ikke ansvarlig for materiale produceret eller på anden måde gjort tilgængeligt af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til dette materiale via et link på denne hjemmeside. Sådanne tredjemænd skal på deres egne hjemmesider give de af loven påkrævede informationer om sig selv, og PensionDanmark er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrækkelige informationer.

Behandling af fortrolige oplysninger
PensionDanmark behandler alle person- og virksomhedsoplysninger omhyggeligt, og der er klare regler for hvordan og til hvad, vi må bruge virksomheds- og personoplysningerne.

Læs vores retningslinjer for behandling af personoplysninger