Luk
Luk

Hvad betyder situationen i Ukraine for din opsparing?

Du har nok oplevet, at prisen på fx varme, el og varer stiger. De stigende priser skyldes bl.a. krigen i Ukraine og nedlukninger af vareproduktionen rundt om i verden på grund af corona. Og alt det har betydning for din økonomi i hverdagen.

På samme måde er der også ting, der lige nu har betydning for din pensionsopsparing. Finans- og aktiemarkederne er påvirkede af den stigende inflation og den usikkerhed, som krigen i Ukraine har skabt. Derfor har vi henover de seneste måneder set tilbagefald i aktiemarkederne og væsentlige stigninger i renterne, som også får kurserne på obligationer til at falde. Og det påvirker din opsparing.

Du vil opleve, at din opsparing både stiger og falder
Vi investerer dine penge for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension.

Din opsparing er investeret i både aktier, obligationer, ejendomme og infrastruktur (fx vindmøller, nye veje og broer). Og når der er uro – fx en krig eller økonomiske kriser - så er det typisk især aktierne, der falder i værdi. Når de falder, så falder din opsparing også.

Da det så værst ud i starten af marts måned, var de globale aktiemarkeder faldet med mere end 10 pct. siden 1. januar 2022. De er dog kommet godt igen og har hentet meget af det tabte.

Når du logger ind på pension.dk, kan du på dit opsparingsoverblik altid se, præcist hvor meget din opsparing er steget eller faldet.

Se, hvordan det går med din opsparing

Claus Stampe, investeringsdirektør i PensionDanmark, uddyber:
’Alle vores medlemmer oplever, at de stigende renter og uroen i aktiemarkederne har fået deres opsparing til at falde. Men alt i alt er vi kommet godt igennem de seneste måneders uro i markederne. For et typisk medlem hos os ligger årets afkast her i slutningen af marts på mellem minus 1 og minus 2 pct. Det føles aldrig rart, når vi har tab på investeringerne.

Men årets afkast skal også ses i lyset af, at vi de seneste år har haft meget høje afkast, hvor vores medlemmers opsparingerne er steget. I 2021 fik alle medlemmer under 46 år fx et afkast på 16 pct.’

Læs mere om, hvordan vi investerer dine penge


Opdateret 20. april 2022.