Luk
Luk

Hvad betyder stigende inflation og renter for din opsparing?

Der er for tiden rigtig megen fokus på den stigende inflation forårsaget af kraftige prisstigninger på bl.a. benzin, opvarmning af huset og mange fødevarer. De kraftige prisstigninger på energi og mange andre varer skyldes bl.a. krigen i Ukraine og nedlukninger af vareproduktionen rundt om i verden på grund af corona. Og alt det har betydning for din økonomi i hverdagen.

På samme måde har udviklingen i økonomien og finansmarkederne også betydning for din pensionsopsparing. Den høje inflationen får nu centralbankerne i både Europa og USA til at sætte renterne op. Det sker for at dæmpe aktiviteten i økonomien, så inflationen igen kommer ned, og ikke bider sig fast.

Men inflationsbekæmpelsen kommer med en pris. Udsigten til at centralbankerne er på vej til at sende renterne i vejret, og at de måske ender med at udløse et betydeligt tilbageslag i økonomien, har således allerede forårsaget væsentlige kursfald i både aktie- og obligationsmarkederne. Og det påvirker din opsparing.

Du vil opleve, at din opsparing både stiger og falder
Vi investerer dine penge for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension.

Din opsparing er investeret i både aktier, obligationer, ejendomme og infrastruktur (fx vindmøller, nye veje og broer). Og når der er uro – fx en krig eller økonomiske kriser - så er det typisk især aktierne, der falder i værdi. Men i den nuværende situation, hvor centralbankerne sætter renterne op for at bekæmpe inflationen, ser vi også væsentlige kursfald på obligationsmarkederne.

Opgjort den 10. juni 2022 er de globale aktiemarkeder faldet med knap 15 pct. siden årsskiftet, mens en bredt sammensat portefølje af danske stats- og realkreditobligationer har givet et tab på omtrent 10 pct. I PensionDanmarks pensionspuljer modvirkes tabet i aktie- og obligationsmarkederne af positive afkast på investeringerne i infrastruktur og ejendomme. Desuden har det bidraget positivt, at din pensionsopsparing også indeholder såkaldte finansielle kontrakter (renteswaps), som giver en gevinst, når renten stiger.

Når du logger ind på pension.dk, kan du på dit opsparingsoverblik altid se, præcist hvor meget din opsparing er steget eller faldet.

Se, hvordan det går med din opsparing

Claus Stampe, investeringsdirektør i PensionDanmark, uddyber:
’Alle vores medlemmer oplever, at de stigende renter og uroen i aktiemarkederne har fået deres opsparing til at falde. Men da vi har en god risikospredning i vores pensionspuljer, er vi kommet fornuftigt igennem de seneste måneders uro i markederne. For et typisk medlem ligger årets afkast den 10. juni 2022 på mellem minus 6,5 for de yngste medlemmer og minus 3,8 pct.for et 67-årigt medlem. Det føles aldrig behageligt, når vi har tab på investeringerne. Men årets afkast skal også ses i lyset af, at vi de seneste år har haft meget høje afkast, hvor vores medlemmers opsparingerne er steget. I 2021 fik alle medlemmer under 46 år fx et afkast på 16,0 pct., mens afkastet for et 67-årigt medlem udgjorde 10,3 pct.’

Læs mere om, hvordan vi investerer dine penge


Opdateret 14. juni 2022.