Luk
Luk

Når du besøger hjemmesiden – behandling af personoplysninger

Nedenfor kan du se hvad, vi bruger dine personoplysninger til, når du besøger vores hjemmeside.

Vi har endvidere beskrevet hvordan PensionDanmark behandler dine personoplysninger under administrationen af pensionsordningen, læs mere her.

Besøgende på pension.dk har adgang til de genelle oplysninger om pensionsordningen mv. (de åbne sider) samt oplysninger om PensionDanmark og PensionDanmark uddannelsesfonde.

Medlemmer i pensionsordningen kan via login komme ind og se sine egne pensionsoplysninger og bruge de selvbetjeningsmuligheder, som PensionDanmark stiller til rådighed (de lukkede sider), herunder også for PensionDanmark Uddannelsesfonde.

Alle oplysninger er vejledende, jf. afsnittet om forbehold.

Hvad er cookies?
Når du bruger hjemmesiden, skal du acceptere, at vi bruger cookies.

En cookie er en lille tekstfil, der bliver gemt på din computer, telefon eller tablet, når du besøger hjemmesiden. Cookien kan hverken indeholde programmer eller virus men indeholder automatisk oplysninger om

  • Dine brugerindstillinger eller IP-adresse
  • Dato og klokkeslæt for dit besøg
  • De søgeord, du har indtastet i søgemaskinen
  • Hvordan du færdes på hjemmesiden, fx at du læst om sundhedsordningen
  • Hvilke selvbetjeningsservices du bruger, fx at du indsætter begunstigede, søger om udbetaling ved kritisk sygdom mv.

Vi kan som udgangspunkt ikke se, om det er dig, der har besøgt på pension.dk, medmindre du indlæser dine personoplysninger, når du fx bruger de selvbetjeningsservices, vi stiller til rådighed for dig.

Hvis du gør brug af selvbetjeningsmulighederne via log-in, registrerer vi endvidere følgende oplysninger:

  • Navn, e-mailadresse og anden oplyst kontaktinformation
  • Tekst adresseret til PensionDanmark
  • Brugernavn ved log-on

Hvad bruger vi cookies til?
På hjemmesiden bruger vi funktionscookies og statistikcookies.

Funktionscookies bruger vi, for at du kan bruge selvbetjeningsmulighederne, efter at du er logget in.

Statistikcookies bruger vi til at få et overblik over, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Oplysningerne bru-ger vi til løbende at forbedre hjemmesiden, så du og andre medlemmer får en god oplevelse, fx ved at vi efterfølgende kan kontakte dig til et personligt interview om din oplevelse eller for at vi kan hjælpe dig, hvis du fx er gået stå, da du forsøgte at gennemføre et valg.

Hvad sker der, når en statistikcookie bliver gemt?
Når en statistikcookie er blevet gemt på din computer, sender den oplysninger til vores webserver, som sender oplysningerne til Adobe Analytics.

Ud fra oplysningerne udarbejder Adobe Analytics statistikker til os. De oplysninger er som sagt meget vigtig viden for os, fordi de fortæller os hvilke services og information, der efterspørges. Den viden hjælper os til at levere endnu mere målrettede services og informationer til vores medlemmer og andre besøgende.

Vi udveksler ikke personoplysninger med Adobe Analytics, og oplysninger bliver hverken misbrugt eller videregivet til tredjepart til markedsføring.

Hvis du vil afvise eller slette cookies
Vi håber, at du vil give os lov til at bruge cookies, så vi kan blive ved med at forbedre hjemmesiden og tilbyde services på hjemmesiden. Men hvis du ikke vil have cookies fra vores hjemmeside, kan du altid afvise eller slette dem ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af hvilken browser, du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, kan der være services og funktioner, du ikke kan bruge. Du kan fx ikke logge på siden uden at acceptere cookies, da den service forudsætter en funktionscookie, som kan huske de valg, du foretager.

Husk, at bruger du flere browsere, skal du afvise eller slette cookies i dem alle. Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan, du gør det, afhænger af hvilken browser, du anvender.

Forbehold
PensionDanmark har søgt at gøre indholdet på pension.dk så korrekt og retvisende som muligt.

Informationer, beregninger, vurderinger og skøn på pension.dk erstatter ikke din egen vurdering af, hvordan du fx skal bruge dine valgmuligheder i pensionsordningen. PensionDanmark påtager sig derfor ikke noget ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af de dispositioner, du foretager på baggrund af informationer vist på pension.dk.

Pension.dk er beskyttet af ophavsret, og hjemmesiden eller dele deraf må derfor ikke gengives uden tilladelse.

Informationer afgivet af tredjemand
De eksterne pegende links, der er tilgængelige på pension.dk, er kun til din orientring. PensionDanmark er ikke ansvarlig for materiale produceret eller på anden måde gjort tilgængeligt af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til dette materiale via link på pension.dk. Sådanne tredjemænd skal på deres egne hjemmesider give de af loven påkrævede information om sig selv, og PensionDanmark er ikke ansvarlig for eventuelt mang-lende eller utilstrækkelige informationer.

Kontakt os
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon 7012 1330 (medlemmer) eller telefon 7012 1340 (virksomheder).

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger
Du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger Så skal du kontakte vores databeskyttelsesråd-giver, Janus Friis Bindslev på mail jfb@pension.dk eller telefon 3547 0097.

Du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.