Information om afkast og risiko

Her kan du se, hvor stor afkastet og risikoen er, når vi investerer din opsparing. Både afkast og risiko afhænger af, hvor længe der er til, at du skal på pension, og om du har valgt en høj, middel eller lav risiko.

Du kan både se afkastet for hvert enkelt år, og hvad det samlede afkast har været i de seneste fem år.

Risikoen bliver vist på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er høj risiko. Tallet er beregnet ud fra, hvor stor forskel der er i afkastet fra måned til måned.

Du kan let sammenligne tallene om afkast og risiko med andre pensionsselskaber. De bliver nemlig regnet ud på samme måde i alle selskaber.