Luk
Luk
Hvad er honoraret uden for sygesikring?

Hvis du arbejder uden for sygesikringen, honoreres du med det fulde honorar jf. overenskomstens ydelser.

Husk at bruge overenskomstens ydelseskoder. Overenskomsttaksterne gælder nemlig, uanset klinikkens priser. Du må IKKE opkræve ekstra betaling fra medlemmet.