Luk
Luk
Kan vi fakturere tillægsydelser?

Der må på intet tidspunkt være egenbetaling for PensionDanmarks medlemmer, medmindre der er tale om tillægsydelser (tape, laser, shockwave, akupunktur o.lign). Medlemmet skal i det tilfælde være fuldt informeret om egenbetaling inden behandlingens start. Evt. tillægsydelser er PensionDanmark uvedkommende.

Tillægsydelser skal faktureres separat til medlemmet og må ikke fremgå af faktura til PensionDanmark. Indeholder en faktura tillægsydelser, bliver den afvist, og der skal fremsendes en ny korrekt faktura.