Luk
Luk

Spørgsmål og svar for klinikker

Få svar på dine spørgsmål om aftale, behandlinger og betaling. 

Skriv til os på klinik@pension.dk, hvis dit spørgsmål ikke er i oversigten. Vi svarer hurtigt. 

Alle
Samarbejdsaftalen
Klinikkens ansvar
Bestilling af tider
Betalingsgarantien
Fakturering

Samarbejdsaftalen

Hvem kan indgå samarbejde med PensionDanmark?

Hvem kan indgå samarbejde med PensionDanmark?

Fysioterapeuter og kiropraktorer som benytter de understøttede kliniksystemer: Etera, Equus, Complimenta, ClinicCare og KirCACS.

Hvad koster det at indgå et samarbejde med jer?

Hvad koster det at indgå et samarbejde med jer?

Der er ingen omkostninger forbundet med samarbejdet med PensionDanmark.

Vi er dog bekendt med, at nogle kliniksystemer opkræver et gebyr for at blive tilkoblet Behandlerbooking.

Hvad skal vi gøre, før jeres medlemmer kan booke tider hos os?

Hvad skal vi gøre, før jeres medlemmer kan booke tider hos os?

Disse ting skal være på plads, før medlemmerne kan bestille tider hos jer:

  • Samarbejdsaftalen skal underskrives digitalt på pension.dk/klinik.
  • Behandlerbooking skal aktiveres i kliniksystemet – kontakt jeres udbyder.
  • De ønskede behandlere skal tilføjes i kliniksystemet, og derefter tilmeldes på pension.dk/klinik.
  • Behandlerbooking/Online booking skal aktiveres i hver behandlers kalenderopsætning, og der skal tilbydes ledige tider.

Må vi reklamere for samarbejdet med PensionDanmark på klinikkens hjemmeside?

Må vi reklamere for samarbejdet med PensionDanmark på klinikkens hjemmeside?

Hvis klinikken har en aktiv samarbejdsaftale med PensionDanmark om fysioterapi og/eller kiropraktik, kan I lægge et link til pension.dk/sundhed på jeres hjemmeside.

I kan bruge denne tekst, når I linker:

Klinikken samarbejder med PensionDanmark om fysioterapi og/eller kiropraktik. Har du sundhedsordning i PensionDanmark, kan du se mere om dine muligheder, når du logger ind på pension.dk.
 
Bemærk: Vi frabeder os, at I selv skriver tekster om PensionDanmarks sundhedsordning, eller bruger PensionDanmarks billeder på klinikkens hjemmeside. 

Hvorfor skal vi have et P-nummer og en samarbejdsaftale pr. klinik?

Hvorfor skal vi have et P-nummer og en samarbejdsaftale pr. klinik?

Både P-nummeret og samarbejdsaftalen er knyttet til klinikkens fysiske adresse.

NB: Betalingsgarantien knyttes til P-nummeret. Derfor kan behandlingen af et medlem ikke skifte lokation (P-nummer) undervejs i forløbet.

Skal alle fysioterapeuter eller kiropraktorer på klinikken være med i aftalen?

Skal alle fysioterapeuter eller kiropraktorer på klinikken være med i aftalen?

Ja, som udgangspunkt. I skal kunne tilbyde tider, der afspejler klinikkens åbningstid og kompetencer inden for fysioterapi og kiropraktik, så vores medlemmer ikke stilles dårligere end andre, der søger behandling på klinikken.

De behandlere, der er tilmeldt Behandlerbooking, skal have ledige tider. En tilmeldt behandler, der skifter job, er langtidssygemeldt eller lign., skal afmeldes.

Hvorfor kan vi ikke logge ind med privat MitID?

Hvorfor kan vi ikke logge ind med privat MitID?

Den bruger, der har underskrevet samarbejdsaftalen, kan logge ind med sit private MitID.

Er det ikke muligt, kræver det, at man logger ind på virk.dk med MitID erhverv og tildeler adgang til flere brugere, som så kan logge ind med deres private MitID.

Hvorfor er vores kliniksystem ikke med i samarbejdet?

Hvorfor er vores kliniksystem ikke med i samarbejdet?

Vores løsning dækker størstedelen af klinikkerne i Danmark. Hvis vi senere kobler flere kliniksystemer på, kan I se det her på pension.dk/klinik.

Jeres leverandør vil sikkert også orientere jer, hvis I får mulighed for at indgå et samarbejde med os.

Klinikkens ansvar og opgaver

Hvad er klinikkens opgave i samarbejdet?

Hvad er klinikkens opgave i samarbejdet?

  • Opdatere jeres behandlerliste løbende – inaktive behandlere skal afmeldes ordningen.
  • Koble hver behandling til betalingsgarantien.
  • Fakturere korrekt, så begge parter undgår unødig manuel håndtering.

Hvordan registrerer vi nye behandlere på klinikken?

Hvordan registrerer vi nye behandlere på klinikken?

Hver ny behandler skal tilføjes i kliniksystemet, og derefter tilmeldes på pension.dk/klinik.

Skal vi indrapportere til Sygeforsikringen ”Danmark”?

Skal vi indrapportere til Sygeforsikringen ”Danmark”?

Nej, når I har en betalingsgaranti fra os, skal I ikke indrapportere til Sygeforsikringen ”Danmark”.

NB: Tilbyder I både fysioterapi og kiropraktik, skal I sende separate fakturaer for de to specialer, da det gør det nemmere at søge regres.

Hvis der er en henvisning, skal vi så bruge den?

Hvis der er en henvisning, skal vi så bruge den?

Ja, vi forventer, at I bruger henvisningen, hvis behandleren arbejder inden for en overenskomst.

Hvad gør vi, når klinikken skifter ejer, kliniksystem eller får nyt CVR-nr.?

Hvad gør vi, når klinikken skifter ejer, kliniksystem eller får nyt CVR-nr.?

Skifter jeres klinik CVR-nummer, ejer eller kliniksystem, er det vigtigt, at I kontakter os i god tid, da det er nødvendigt at afslutte den gamle samarbejdsaftale, før der kan udfærdiges en ny.

Hvad gør vi, når klinikken er lukket – fx i ferier?

Hvad gør vi, når klinikken er lukket – fx i ferier?

I skal lukke klinikkens eller den enkelte behandlers kalender for Behandlerbooking, når I ikke arbejder – fx i weekender, ferier og helligdage, eller hvis en behandler har orlov.

Vi har tekniske problemer - hvem kontakter vi?

Vi har tekniske problemer - hvem kontakter vi?

Hvis I oplever systemfejl, skal I melde fejlen til supporten af det kliniksystem, I bruger.

Hvis fejlen ligger hos os, får vi automatisk besked fra jeres leverandør af systemet.  

Er der ekstra arbejde for os, når vi samarbejder med jer?

Er der ekstra arbejde for os, når vi samarbejder med jer?

I vil samlet set spare en del administration, da vi booker tider direkte i jeres kalender og sender både betalingsgaranti og oplysninger om vores medlemmer digitalt til jeres system.

Men der er også nogle praktiske ting, som I skal sørge for er i orden. Ved hver behandling og forløb med et af vores medlemmer skal I:

  • Koble betalingsgarantien til behandlingerne og overholde den.
  • Sikre, at vores medlemmer har overblik over deres aftaler
  • Fakturere korrekt, så vi kan betale fakturaerne.

Når der sker nyt på klinikken, skal I også huske at opdatere oplysningerne i Behandlerbooking. På pension.dk/klinik kan I selv tilmelde, afmelde og opdatere oplysninger om behandlere og klinikken.

Bestilling af tider

Hvordan bestiller et medlem den første tid?

Hvordan bestiller et medlem den første tid?

Et nyt forløb og bestilling af den første tid til behandling skal altid ske via pension.dk eller af en rådgiver i PensionDanmark.

Hvis I ved, at jeres patient er medlem af PensionDanmark – så henvis til os. Så får både I og medlemmet betalingsgarantien tilknyttet fra start.

Ved første bestilling udfærdiger vi en anamnese. I bedes orientere jer i anamnesen, da den kan indeholde information om fx afgrænsning af antal behandlinger, eller viden til behandlingstiltag som holdtræning, øvelsesvejledning eller GLAiD.

Kan vi tilbyde tider med kort varsel – fx hvis der er kommet et afbud på dagen?

Kan vi tilbyde tider med kort varsel – fx hvis der er kommet et afbud på dagen?

Ja. Mange af vores medlemmer ønsker tider med kort varsel.

Vi anbefaler derfor, at I indstiller jeres kliniksystem, så det er muligt at bestille tider med kort varsel.

Sørg også gerne for at indstille systemet, så tiderne kan bestilles langt frem i tid – det letter planlægningen for både jer og vores medlemmer.

Kan vi tilbyde tider aften og weekend? 

Kan vi tilbyde tider aften og weekend? 

Ja, I kan frit tilbyde behandling i jeres åbningstid. Det er dog ikke muligt at bestille weekend-tider via PensionDanmarks hjemmeside.

Bemærk, at behandling fortsat dækkes til normal takst – uden tillæg.

Kan et medlem have flere forløb på én gang?

Kan et medlem have flere forløb på én gang?

Ja, et medlem kan godt have flere forløb – fx for skulder og knæ. I de tilfælde vil I modtage én betalingsgaranti pr. skade.

Forløbet er lukket – hvad gør vi?

Forløbet er lukket – hvad gør vi?

Der kan være flere årsager til, at et forløb er lukket.

For eksempel lukker et forløb automatisk, hvis der hverken er bestilt eller afholdt en konsultation i en periode på to måneder.

Bed medlemmet kontakte os for at få åbnet et nyt forløb.

Betalingsgarantien

Hvor mange behandlinger kan medlemmet få?

Hvor mange behandlinger kan medlemmet få?

Et medlem kan samlet set få dækket op til 15 ydelser hos en fysioterapeut eller kiropraktor inden for løbende 12 måneder. 

Vær opmærksom på, at alle fakturerede ydelser tæller med – heriblandt udeblivelser og røntgen.

Kan den samme betalingsgaranti bruges til både fysioterapi og kiropraktik?

Kan den samme betalingsgaranti bruges til både fysioterapi og kiropraktik?

Ja, hvis klinikken har en samarbejdsaftale inden for både fysioterapi og kiropraktik.

NB: Hvis I benytter Equus/Etera, er det nødvendigt med en betalingsgaranti til hver behandlingsform. Bed medlemmet om at kontakte os.

Dækker I flere førstegangsydelser på samme forløb/betalingsgaranti?

Dækker I flere førstegangsydelser på samme forløb/betalingsgaranti?

Vi dækker én førstegangsydelse pr. forløb.

Hvis I både har samarbejdsaftale på fysioterapi og kiropraktik, kan der efter faglig vurdering dækkes én førstegangsydelse ved hhv. fysioterapeut og kiropraktor.

Dækker I røntgen/ultralydsscanninger?

Dækker I røntgen/ultralydsscanninger?

Der dækkes én røntgen eller ultralydsscanning på en kiropraktorklinik. Har klinikken ikke selv udstyr, kan der henvises til en samarbejdsklinik. Dette kræver dog, at der tages kontakt til PensionDanmark først, så vi kan sende bevilling til en anden klinik.

Dækkes flere ydelser samme dag?

Dækkes flere ydelser samme dag?

Nej, der dækkes én behandling pr. dag. Det er dog muligt at foretage en røntgen/UL-undersøgelse på samme dag som en behandling.

Dækkes tillægsydelser?

Dækkes tillægsydelser?

Nej, der dækkes ikke tillægsydelser i PensionDanmarks sundhedsordning. Hvis tillægsydelser såsom laser eller shockwave benyttes i behandlingen, skal medlemmet være fuldt informeret om egenbetaling forinden.

Dækker I udeblivelsesgebyr?

Dækker I udeblivelsesgebyr?

Ja, vi dækker gebyret, hvis medlemmet ikke møder op til den aftalte tid.

Klinikken skal kunne dokumentere, at medlemmet på forhånd er gjort bekendt med regler for afbud.

Fysioterapi: 
Gebyret kan for fysioterapi maksimalt svare til beløbet for en individuel konsultation, jf. overenskomsten. Fx vil udeblivelse fra holdkonsultation være anderledes end for individuel konsultation.

Benyt ydelseskode 9999

Kiropraktik:
Gebyret kan for kiropraktik maksimalt svare til beløbet for udeblivelse jf. overenskomst. Fx vil udeblivelse fra holdkonsultation være anderledes end for forundersøgelse eller opfølgende konsultation.

Benyt ydelseskode 9990 ved forundersøgelse og 9991 ved opfølgende konsultation.

Dækker I massage?

Dækker I massage?

PensionDanmarks sundhedsordning indeholder ikke massage, og medlemmer kan derfor ikke selv booke massage.

Vi kan dog dække et fåtal massageydelser ved en RAB-godkendt massør, hvis medlemmets primære behandler vurderer, at det er hensigtsmæssigt for et bedre udbytte af forløbet.

Som udgangspunkt forventer vi, at medlemmets primære behandler udfører evt. nødvendig manuel terapi i behandlingen.

Benyt ydelseskode 7777. Vi dækker maksimalt 300 kr. pr. konsultation.

Dækker I behandlinger uden for ydernummer?

Dækker I behandlinger uden for ydernummer?

Ja, vi dækker det fulde beløb, som svarer til overenskomstpriserne. Se evt. bilag 1 i Samarbejdsaftalen.

Hvordan tilkobler vi betalingsgarantien, hvis medlemmet har været til behandling?

Hvordan tilkobler vi betalingsgarantien, hvis medlemmet har været til behandling?

Hvis medlemmet allerede har været til behandling, og PensionDanmark efterfølgende sender en betalingsgaranti, kan behandlingen tilkobles betalingsgarantien, hvis det ligger inden for gyldighedsperioden.

VIGTIGT: Klinikken skal flytte PensionDanmarks første booking over på medlemmets oprindelige tid. Hvis PensionDanmarks booking slettes, kan det give udfordringer i behandlingen af fakturaen.

Fakturering

Hvilke takster dækker Sundhedsordningen?

Hvilke takster dækker Sundhedsordningen?

Der dækkes beløb op til de aktuelle overenskomsttakster for fysioterapi og kiropraktik. Arbejder behandleren inden for sygesikringen, og har medlemmet en henvisning, forventes denne taget i brug.

Hvor hurtigt betaler I vores faktura?

Hvor hurtigt betaler I vores faktura?

Har I udfyldt fakturaen korrekt, kan I forvente, at den bliver betalt inden for 10 hverdage.

Hvilket GLN/EAN-nummer skal vi fakturere til?

Hvilket GLN/EAN-nummer skal vi fakturere til?

PensionDanmarks GLN/EAN-nummer: 5790002590313

Hvordan sender vi en kreditnota?

Hvordan sender vi en kreditnota?

I sender kreditnota via EAN og angiver, hvilket fakturanummer den skal udligne.

NB: I skal kun sende en kreditnota, hvis I har modtaget penge fra os.

Hvad er PensionDanmarks konto-oplysninger?

Hvad er PensionDanmarks konto-oplysninger?

Reg.nr.: 3237 - Kontonr.: 3237042123

Hvorfor bliver min faktura afvist?

Hvorfor bliver min faktura afvist?

Bliver en faktura afvist, får I en mail, hvor årsagen til afvisningen fremgår. I bør derfor forholde jer til afvisningsårsagen på fakturaen, inden I kontakter os.