Luk
Luk

Spørgsmål og svar for klinikker

Få svar på dine spørgsmål om aftale, behandlinger og betaling. 

Skriv til os på klinik@pension.dk, hvis dit spørgsmål ikke er i oversigten. Vi svarer hurtigt. 

Alle
Aftalen
Bookinger
Betaling
Teknik

Samarbejdsaftalen

Hvad gør vi, når klinikken skifter ejer, kliniksystem eller får nyt CVR-nr.?

Hvad gør vi, når klinikken skifter ejer, kliniksystem eller får nyt CVR-nr.?

Skifter jeres klinik CVR-nummer, ejer eller kliniksystem, er det vigtigt, at I kontakter os i god tid.

Der er nemlig en del administrative forhold, vi skal have på plads før skiftet. Det skyldes, at Behandlerbooking, betalingsgarantier og fakturaer er koblet op på klinikkens CVR- og P-nummer. 

Skal alle fysioterapeuter eller kiropraktorer på klinikken være med i aftalen?

Skal alle fysioterapeuter eller kiropraktorer på klinikken være med i aftalen?

Nej, det er ikke et krav. Vi forventer dog, at de fysioterapeuter og kiropraktorer, der er med i aftalen, afspejler bredden i behandlernes kompetencer i klinikken.

De behandlere, der er tilmeldt Behandlerbooking, skal have ledige tider. 

Hvis en behandler ikke er tilgængelig i en længere periode, skal behandleren afmeldes Behandlerbooking. Det kan fx være på grund af orlov, sygemelding eller jobskifte. 

Hvad koster det at indgå et samarbejde med jer?

Hvad koster det at indgå et samarbejde med jer?

Der er ingen omkostninger forbundet med samarbejdet med PensionDanmark.

Vi er dog bekendt med, at der hos nogle leverandører af kliniksystemer er en omkostning. Kontakt jeres leverandør for at høre, om det gælder jer.

Hvorfor skal vi have et P-nummer og en samarbejdsaftale pr. klinik?

Hvorfor skal vi have et P-nummer og en samarbejdsaftale pr. klinik?

Både P-nummeret og samarbejdsaftalen er knyttet til klinikkens fysiske adresse.

Klinikkens ansvar og opgaver

Er der ekstra arbejde for os, når vi samarbejder med jer?

Er der ekstra arbejde for os, når vi samarbejder med jer?

I vil samlet set spare en del administration, da vi booker tider direkte i jeres kalender og sender både betalingsgaranti og oplysninger om vores medlemmer digitalt til jeres system.

Men der er også nogle praktiske ting, som I skal sørge for er i orden. Ved hver behandling og forløb med et af vores medlemmer skal I:

  • Koble betalingsgarantien til behandlingerne og overholde den – der er max 15 ydelser pr. betalingsgaranti
  • Sikre, at vores medlemmer har overblik over deres aftaler
  • Fakturere korrekt, så vi kan betale fakturaerne.

Når der sker nyt på klinikken, skal I også huske at opdatere oplysningerne i Behandlerbooking. På pension.dk/klinik kan I selv tilmelde, afmelde og opdatere oplysninger om behandlere og klinikken.

Kan vi tilbyde tider med kort varsel – fx hvis der er kommet et afbud på dagen?

Kan vi tilbyde tider med kort varsel – fx hvis der er kommet et afbud på dagen?

Ja. I nogle kliniksystemer kan man selv vælge tidsfristen for ledige tider.

Hvis jeres kliniksystem tillader det, kan I med fordel indstille det så ’tid til online booking’ er så kort som muligt. Flere af vores medlemmer bestiller nemlig tid med kort varsel.

Vi anbefaler også, at I indstiller systemet, så medlemmer kan booke relativt lang tid frem i tiden af hensyn til planlægning af forløbet.

Hvad skal vi gøre, før jeres medlemmer kan booke tider hos os?

Hvad skal vi gøre, før jeres medlemmer kan booke tider hos os?

Disse ting skal være på plads, før medlemmerne kan booke tider hos jer:

  • Samarbejdsaftalen skal være skrevet under og godkendt. Se status på pension.dk/klinik
  • Klinikken skal kobles på Behandlerbooking i jeres kliniksystem
  • Sæt jeres varekatalog op med de rigtige vare- eller ydelseskoder. De fremgår af manualen for jeres kliniksystem
  • Sæt de rigtige behandlingstyper op på den enkelte behandler. Vær især opmærksomme, hvis I har både fysioterapi og kiropraktik i klinikken.

Hvordan registrerer vi nye behandlere på klinikken?

Hvordan registrerer vi nye behandlere på klinikken?

I skal ændre oplysninger om klinikken og behandlerne – det gør I på pension.dk/klinik.

Det er vigtigt, at I selv sørger for, at vi har de korrekte oplysninger. På den måde er vi sikre på, at vores medlemmer kan bestille behandlinger hos jer – og at vi kan kommunikere sammen, hvis der er behov for det.

Skal vi også indrapportere til Sygeforsikringen ”danmark”?

Skal vi også indrapportere til Sygeforsikringen ”danmark”?

Nej, når I har en betalingsgaranti fra os, skal I ikke indrapportere til Sygeforsikringen ”danmark”.

Hvis der er en henvisning, skal vi så bruge den?

Hvis der er en henvisning, skal vi så bruge den?

Ja, vi forventer, at I bruger henvisningen, hvis behandleren arbejder inden for en overenskomst, og medlemmet har en henvisning. 

Må vi reklamere for samarbejdet med PensionDanmark på klinikkens hjemmeside?

Må vi reklamere for samarbejdet med PensionDanmark på klinikkens hjemmeside?

Hvis klinikken har en aktiv samarbejdsaftale med PensionDanmark om fysioterapi og/eller kiropraktik, kan I lægge et link til pension.dk/sundhed på jeres hjemmeside.

I kan bruge denne tekst, når I linker:

Klinikken samarbejder med PensionDanmark om fysioterapi og/eller kiropraktik. Har du sundhedsordning i PensionDanmark, kan du se mere om dine muligheder på pension.dk/sundhed.
 
Bemærk: Vi frabeder os, at I selv skriver tekster om PensionDanmarks sundhedsordning, eller bruger PensionDanmarks billeder på klinikkens hjemmeside. 

Bookinger

Hvordan booker et medlem den første tid?

Hvordan booker et medlem den første tid?

Et nyt forløb og den første booking skal altid oprettes på pension.dk eller af en rådgiver i PensionDanmark.

Det er her, betalingsgarantien bliver udstedt og knyttet til forløbet. Det giver ekstra og unødvendigt arbejde for jer og os, hvis I booker den første tid direkte i klinikken og derefter vil knytte den til en betalingsgaranti fra os. 

Lad derfor være med at booke den første tid direkte i klinikken, hvis I ved, at jeres patient er medlem af PensionDanmark. 

Kan vi tilbyde tider med kort varsel – fx hvis der er kommet et afbud på dagen?

Kan vi tilbyde tider med kort varsel – fx hvis der er kommet et afbud på dagen?

Ja. I nogle kliniksystemer kan man selv vælge tidsfristen for ledige tider.

Hvis jeres kliniksystem tillader det, kan I med fordel indstille det så ’tid til online booking’ er så kort som muligt. Flere af vores medlemmer bestiller nemlig tid med kort varsel.

Vi anbefaler også, at I indstiller systemet, så medlemmer kan booke relativt lang tid frem i tiden af hensyn til planlægning af forløbet.

Kan vi tilbyde tider aften og weekend? 

Kan vi tilbyde tider aften og weekend? 

Ja, I kan tilbyde alle de tider, I har åbent. Vi har dog valgt pt. ikke at vise ledige tider om søndagen i vores bookingapp. Men I kan sagtens aftale disse tider med vores medlemmer direkte i klinikken.

Bemærk, at ALLE de behandlinger, som I tilbyder vores medlemmer, skal være til normal takst. I kan ikke tage tillæg af nogen art. Det er en forudsætning for alle udbudte og bookede tider.

Kan vi booke flere tider til medlemmet på én gang?

Kan vi booke flere tider til medlemmet på én gang?

I kan naturligvis aftale de kommende aftaler med vores medlemmer - også et stykke ud i tiden. Men det er vigtigt, at I har styr på antallet af behandlinger, når I gør det.

Betalingsgarantien dækker max 15 ydelser. Undlad at sætte en aftale til gentagelse i kalenderen langt ud i fremtiden. Det giver unødigt administrativt arbejde for jer og os.

Hvad gør vi, når klinikken er lukket – fx i ferier?

Hvad gør vi, når klinikken er lukket – fx i ferier?

I skal lukke klinikkens eller den enkelte behandlers kalender, når I ikke arbejder – fx i weekender, ferier og helligdage, eller hvis en behandler har orlov.

Det er vigtigt, at I husker det - ellers risikerer I, at medlemmer dukker forgæves op på jeres klinik.

Dækker I gebyret, hvis medlemmet ikke møder op til aftalen?

Dækker I gebyret, hvis medlemmet ikke møder op til aftalen?

Ja, vi dækker gebyret, hvis medlemmet ikke dukker op til den aftalte tid. Klinikken skal kunne dokumentere, at medlemmet på forhånd er gjort bekendt med regler for afbud.

Ved fakturering af udeblivelse for fysioterapeutisk ydelse skal ydelseskode 9999 registreres, samt ved kiropraktisk ydelse 9990 for første konsultation og 9991 for normal konsultation.

Gebyret kan maksimalt svare til beløbet af den planlagte behandling.
Fx vil gebyret for holdtræning være anderledes end gebyret for første konsultation. Husk derfor at ret beløbet til ved behov, eller opret en dedikeret ydelseskode til forskellige honorarer ved at sætte et 1-tal foran 9999 (fx 19999).

I skal stadig huske at koble behandlingen korrekt til betalingsgarantien – ellers bliver fakturaen afvist. I kan se de nærmere detaljer i Samarbejdsaftalen.

Mere end 3 udeblivelser eller for sene afbud

Har medlemmet tre udeblivelser eller for sent afbud, skal der ikke bookes flere behandlinger på forløbet.

I bedes orientere os, så vi kan få afklaret, om medlemmet skal fortsætte forløbet, eller om forløbet skal afsluttes. Husk altid at informere medlemmerne om jeres retningslinjer for afbud og udeblivelser ved første kontakt.

 

Betalingsgarantien

Hvor mange behandlinger kan medlemmet få?

Hvor mange behandlinger kan medlemmet få?

Et medlem kan få op til 15 ydelser på en betalingsgaranti. Vær opmærksom på, at alle fakturerede ydelser tæller med. Det gælder fx udeblivelser og røntgen.

Hvis der er behov for flere ydelser, skal medlemmet kontakte Behandlingsrådgivning i PensionDanmark på 7010 0806.

Kan den samme betalingsgaranti bruges til både fysioterapi og kiropraktik?

Kan den samme betalingsgaranti bruges til både fysioterapi og kiropraktik?

Betalingsgarantien kan bruges af de behandlere, der er en del af aftalen i klinikken. Hvis jeres klinik har en samarbejdsaftale inden for både fysioterapi og kiropraktik, kan betalingsgarantien derfor dække begge former for behandling.

Vores medlem og PensionDanmark kan dog kun booke tider på den behandlingsform, forløbet er begyndt med.

Dækker I flere førstegangsydelser på samme forløb/betalingsgaranti?

Dækker I flere førstegangsydelser på samme forløb/betalingsgaranti?

Vi dækker én førstegangsydelse pr. forløb.

Hvis I både har samarbejdsaftale på fysioterapi og kiropraktik kan der dækkes én førstegangsydelse ved hhv. fysioterapeut og kiropraktor, når det planlægges og bookes i klinikken. Faktureres førstegangsydelser ud over denne dækning, vil faktura automatisk blive afvist.

Hvis I får afvist fakturaer, skal I korrigere til korrekt dækket ydelse og sende faktura på ny.  Da den første faktura automatisk er blevet afvist, skal I ikke sende kreditnota.

Kan et medlem have flere forløb på én gang?

Kan et medlem have flere forløb på én gang?

Ja, et medlem kan godt have forskellige forløb - fx for skulder og knæ. I de titlfælde vil I få en betalingsgaranti pr. forløb.

I skal være meget opmærksomme på at koble medlemmets bookede tider på den rigtige betalingsgaranti. Ellers vil fakturaen blive afvise.

Kan et medlem få to ydelser samme dag?

Kan et medlem få to ydelser samme dag?

Nej. Vi dækker kun én ydelse om dagen. I kan derfor ikke fakturere to individuelle behandlinger samme dag på samme forløb. Dette gælder også, hvis dette er kiropraktik kombineret med fysioterapi.

I kan dog afholde og fakturere individuel behandling i kombination med holdtræning samme dag for fysioterapi. For kiropraktik kan behandlingen kombineres med en røntgenydelse eller ultralydsscanning.

Hvis et medlem har flere forløb i klinikken, er det vigtigt, at I husker at koble bookingerne på det korrekte forløb. Ellers bliver fakturaen afvist.

Er massage eller manuel terapi omfattet af betalingsgarantien?

Er massage eller manuel terapi omfattet af betalingsgarantien?

Som udgangspunkt forventer vi, at fysioterapeuter og kiropraktorer udfører massage/manuel terapi, hvis de finder dette relevant for behandlingen.

Hvis I på klinikken har en RAB registreret massør, kan den sundhedsautoriserede behandler aftale, at et afgrænset antal massagebehandlinger sker hos massøren (under samme betalingsgaranti).

Betalingsgarantien dækker max. én behandling pr. dag. Det gælder også massage. Det er kun den autoriserede behandler, der kan aftale behandlinger med massage.

Ydelsen skal oprettes som ”Massage” med ydelsesnummer 7777. PensionDanmark honorerer massage ved massør med op til kr. 300,00 pr. behandling.

Dækker I behandlinger uden for ydernummer?

Dækker I behandlinger uden for ydernummer?

Ja, vi dækker det fulde beløb, som svarer til overenskomstpriserne. Se evt. bilag 1 i Samarbejdsaftalen.

Hvis der er en henvisning, skal vi så bruge den?

Hvis der er en henvisning, skal vi så bruge den?

Ja, vi forventer, at I bruger henvisningen, hvis behandleren arbejder inden for en overenskomst, og medlemmet har en henvisning.

Honorarer

Hvad er honoraret inden for sygesikring uden henvisning?

Hvad er honoraret inden for sygesikring uden henvisning?

Hvis du arbejder inden for sygesikringen og modtager en patient, som ikke har en henvisning, honoreres du med det fulde beløb svarende til honorar for behandlingen i overenskomsten.

Hvad er honoraret uden for sygesikring?

Hvad er honoraret uden for sygesikring?

Hvis du arbejder uden for sygesikringen, honoreres du med det fulde honorar jf. overenskomstens ydelser.

Husk at bruge overenskomstens ydelseskoder. Overenskomsttaksterne gælder nemlig, uanset klinikkens priser. Du må IKKE opkræve ekstra betaling fra medlemmet.

Hvordan fakturerer vi massage ved massør?

Hvordan fakturerer vi massage ved massør?

Hvis I har en RAB-registreret massør i klinikken, skal i oprette en ydelse i jeres system, så I kan fakturere behandlingerne. Ydelsen skal oprettes som ”Massage” og med ydelsesnummer 7777.

PensionDanmark honorerer massage ved massør med op til kr. 300,00 pr. behandling.

Fakturering

Hvor hurtigt betaler I vores faktura?

Hvor hurtigt betaler I vores faktura?

Har I udfyldt fakturaen korrekt, kan I forvente, at den bliver betalt inden for 10 hverdage.

Vi håndterer løbende indkomne fakturaer. I behøver derfor ikke vente med at sende faktura til sidst på måneden.

Kan vi fakturere tillægsydelser?

Kan vi fakturere tillægsydelser?

Der må på intet tidspunkt være egenbetaling for PensionDanmarks medlemmer, medmindre der er tale om tillægsydelser (tape, laser, shockwave, akupunktur o.lign). Medlemmet skal i det tilfælde være fuldt informeret om egenbetaling inden behandlingens start. Evt. tillægsydelser er PensionDanmark uvedkommende.

Tillægsydelser skal faktureres separat til medlemmet og må ikke fremgå af faktura til PensionDanmark. Indeholder en faktura tillægsydelser, bliver den afvist, og der skal fremsendes en ny korrekt faktura.

Hvilket GLN/EAN-nummer skal vi fakturere til?

Hvilket GLN/EAN-nummer skal vi fakturere til?

De behandlinger, I giver PensionDanmarks medlemmer, skal faktureres til GLN/EAN-nummer: 5790002590313.

Kan vi fakturere på FI-kort?

Kan vi fakturere på FI-kort?

Ja, I kan godt fakturere på FI-kort.  

PensionDanmark dækker ikke rykkergebyr

PensionDanmark dækker ikke rykkergebyr

Hvis vi afviser en faktura, vil der altid følge en årsag til afvisningen med. Kontakt os, hvis I har behov for yderligere præcisering.

Kreditnotaer

Kreditnotaer

I skal kun sende os en kreditnota, hvis I har modtaget penge fra os.

Hvis vi har afvist en faktura fra jer, har vi ikke behov for en kreditnota.

Hvis et beløb skal krediteres, sender I kreditnotaen via EAN og angiver, hvilket fakturanummer den skal udligne.

Kliniksystem

Hvorfor er vores kliniksystem ikke med i samarbejdet?

Hvorfor er vores kliniksystem ikke med i samarbejdet?

Vores løsning dækker størstedelen af klinikkerne i Danmark. Hvis vi senere kobler flere kliniksystemer på, kan I se det her på pension.dk/klinik.

Jeres leverandør vil sikkert også orientere jer, hvis I får mulighed for at indgå et samarbejde med os.

Vi har tekniske problemer - hvem kontakter vi? 

Vi har tekniske problemer - hvem kontakter vi? 

Hvis I oplever systemfejl, skal I melde fejlen til supporten af det kliniksystem, I bruger.

Hvis fejlen ligger hos os, får vi automatisk besked fra jeres leverandør af systemet.